Den midtjyske kystlinje i øst og vest ligger pivåben for smugleri. Tolderne er sjældne gæster i havnene. De vil gerne øge kontrollen i form af flere stikprøver, men regeringen siger nej.

Havnene på den jyske øst- og vestkyst er tilsyneladende et slaraffenland for handlekraftige narkosmuglere. Toldere, der skal kontrollere mistænkelig adfærd, er stort set ikke-eksisterende.

En rundringning, Århus Stiftstidende har foretaget til havne i Region Midtjylland, tyder ikke på voldsom synlighed fra toldernes side i de mindre danske havne og lystbådehavne.

Typisk kommer tolderne forbi og hilser på en gang om året, men som flere havnefogeder noterer, kan ­tolderne dukke op anonymt uden at blive bemærket i nærmiljøet.

Ellers foregår opsynet ved, at der bliver holdt vågent øje med, om der foregår mystiske ting i nabo­laget, »hvis for eksempel en lystsejler ligger for dybt i vandet«, som ­havnefoged i Thorsminde Havn, Poul Anker Siig, udtrykker det.

Den første søndag i det nye år mislykkedes det for fire norske smuglere at smugle et kvart ton hash til en salgsværdi på omkring 25 millioner kroner fra Nordjylland til Sydnorge.

Kampklædte betjente forpurrede det kriminelle forehavende, og i stedet for at nå velbeholdent i land på den anden side af Skagerak med den dyre last, mistede en 49-årig arbejdsløs pusher og kriminel livet og to af hans makkere blev taget af det danske politi og kan nu se frem til lange fængselsstraffe. En fjerde mistænkt er stadig på fri fod.

Scenen for de dramatiske begivenheder var den lille nordjyske havneby Aalbæk, men det kunne lige så godt have været en midtjysk havn, der dannede ramme om det store hashsmugleri.

Få dage før juleaften blev to randrusianske mænd på 43 og 66 år idømt fængselsstraffe på to års fængsel for indsmugling af 60 kilo hash fra ­Spanien til Danmark samt forsøg på udsmugling af 30-50 kilo hash fra Danmark til Norge.

Desuden konfiskerede politiet den ene mands Piper-fly, som blev brugt til indsmuglingen af hashen til Randers Flyveplads en junidag sidste sommer.

Jørn Rise, der er forbundsformand i Dansk Told og Skatteforbund, ­mener, at selv om de danske toldere gør et kæmpe stykke arbejde, slipper 90-95 procent af narkoen alligevel gennem toldernes fingre og ind i landet.

»Smuglerne opsøger de steder, hvor der ikke er nogen til at stoppe dem. Aalbæk var en sikker havn for dem. De har helt sikkert været der før. Når det gik godt sidste gang, går det sikkert også godt den næste,« ­siger Jørn Rise, der er meget kritisk over for den danske indsats for at bremse narkosmuglerne.

»Systemet er simpelthen utilstrækkeligt. Hvis man lavede nogle flere stikprøver ved grænsen, ville det være nemmere at snuppe et stort parti narkotika i stedet for, at politiet bliver sendt ud i en ressourcemæssig vanskelig kamp, hvor de kun kan ­tage små mængder engang imellem,« siger Jørn Rise til Århus Stiftstidende.

»Der kommer rigtigt meget over grænsen med bil. Ellers bliver en del sejlet ind. Man har det med i lasten både på almindelige handelsskibe og sejlskibe, og der er ruter i både øst og vest,« siger Jørn Rise, der mener, at politikerne skylder os at tage debatten om, vi vil have et narkofrit Danmark eller bruge ressourcerne på efterbehandlinger. Han kunne godt tænke sig en ­højere grad af tilstedeværelse, flere stikprøver og flere besøg af toldere i havnene.

»Der er kun en ting smuglerne er bange for, og det er at blive taget. Hvis risikoen er for høj, lader man være. Som det er nu, rykker vi typisk ud, når vi får et tip fra udlandet, eller vi holder ­ekstra øje, hvis der for eksempel er 5.000 sejlbåde samlet på et sted, så kunne det jo være, at en af dem havde noget ulovligt om bord,« siger toldernes forbundsformand Jørn Rise.

Toldere og politikere fra Norge og Sverige har været fremme med kri­tiske røster, fordi de er utilfredse med den tyndbenede, danske toldindsats.

Mens den danske toldindsats udgør cirka 500 årsværk, har Norge mindst 1500 årsværk og Sverige 2900 årsværk. Den markante forskel ­giver tydeligt udslag i narkofangster. I det første halvår af 2012 beslaglagde danske toldere blandt andet tre kilo kokain og 118 kilo hash, mens de svenske toldere nåede op på 8,5 kilo kokain og 449,5 kilo hash.

Narkospecialisten Lars Hansson fra det svenske toldvæsen skønner, at 90 procent af al beslaglagt hash i ­Sverige er kommet gennem Danmark.

I forbindelse med skuddramaet i Aalbæk har statsminister Helle Thorning-Schmidt meldt ud, at regeringen ikke agter at indføre grænse­kontrol med bomme og flere toldere.

»Det her eksempel viser jo netop, at smuglervarer som for eksempel narkotika kommer ind på helt andre måder end ved at køre over grænsen. Vi har hele tiden sagt, at man skal ikke være Al Capone for at finde ud af, at man skal tage en anden vej ind i Danmark end at tage ind over den dansk-tyske grænse. Så det understreger bare, hvor forkert det var, da Dansk Folkeparti var optaget af grænsebomme,« ­udtalte stats­ministeren efter skyderierne i nordjyske Aalbæk.

Skatteminister Holger K. Nielsen fastholder, at narkotikabekæmpelse står højt på regeringens dagsorden.

»Regeringen har et mål om en effektiv, fleksibel og mobil toldkontrol, som er baseret på efterretninger og samarbejde med både nationale og internationale myndigheder. Både Skat og jeg har fokus på at forbedre indsatsen, hvilket ledelsen også løbende arbejder med. Viser det sig, at vi kan gøre noget endnu bedre, vil vi selvfølgelig ændre strategien, så vi får mest muligt ud af indsatsen. Men jeg har stor tiltro til, at medarbejderne og ledelsen i Skat har succes med den måde, de griber indsatsen an på,« siger skatteministeren.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.