Et rekordstort antal kvinder løste sidste sæson jagttegn, men de er knap så hurtige på aftrækkeren som mændene.

Antallet af kvinder, der går på jagt, har aldrig været større end den seneste jagtsæson 2011/2012. 9.603 kvinder løste jagttegn, det svarer til 5,6 procent af samtlige jagttegnsløsere. Og det er det højeste antal kvinder siden 1973, da man for første gang opgjorde antallet efter køn.

Tallene fremgår af den seneste vildtudbyttestatistik, som er lavet af Aarhus Universitet. Og udviklingen vækker glæde hos Danmarks Jægerforbund.

- Vi hilser kvinderne velkommen, det er der slet ingen tvivl om. Jo større interesse for jagt, jo bedre, siger forskningschef Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund.

Interessen fra kvinderne er så stor, at flere af de lokale afdelinger af jægerforbundet har oprettet netværk og klubber for kvinder. Carsten Riis Olesen mener også, at kvinderne har noget godt at tilføre jagten.

- Jeg tror, kvinderne kommer med noget positivt til jagten - en anden tone eksempelvis, siger han.

Statistikken viser dog, at kvinderne har noget af lære af mændene, når det gælder om at få ram på dyrene.

Ifølge vildtudbyttestatistikken har 69,4 procent af mændene haft et udbytte med hjem, mens det kun gælder for 29,7 procent af kvinderne. Og mens mændene i gennemsnit nedlægger 26,1 stykker vildt, så må kvinderne tage til takke med 10,4 stykker vildt.

- Det hænger nok sammen med, at det er forholdsvist nyt, at kvinder går på jagt. Så deres anciennitet som jægere er ganske enkelt ikke så høj som mændenes. De har altså ikke helt den samme erfaring, og det afspejler sig, når man gør udbyttet op, siger Carsten Riis Olesen.

Statistikken viser i øvrigt, at udbyttet i den seneste sæson faldt med cirka 170.000 stykker vildt.

Den største nedgang er sket for udbyttet af ringduer, der faldt med mere end 90.000 fugle. Den væsentligste årsag er ifølge Carsten Riis Olesen, at jagttiden for ringdue fra 2011 blev afkortet med en måned.

Derudover er det også sket et fald inden for agerhøns og harer, der er gået tilbage med henholdsvis 32 og 13 procent sammenlignet med jagtsæsonen 2009/2010.

Og det er ifølge Carsten Riis Olesen ikke fordi, jægerne tidligere er gået for hårdt til netop disse dyrearter.

- Det er ikke jagten, der er skyld i den tilbagegang. Der er mange områder, hvor man slet ikke jager disse dyr, fordi bestanden er så lille. Det har derimod noget med landbrugets intensive dyrkning og sprøjtning af markerne at gøre, siger han.

- Det ville være rigtig godt, hvis man kunne skrue en ordning sammen, der kompenserer landmændene for at friholde et stykke midt i marken for dyrkning og sprøjtning. Det ville give grobund for græsser og ukrudt, som harer og agerhøns kan leve af, siger Carsten Riis Olesen, der ellers frygter, at de to dyrearter vil være helt udryddet inden for nær fremtid.

Til gengæld er der fremgang at spore for kronvildtet, der stortrives i både Jylland og på Sjælland. Der blev nedlagt 7.800 krondyr i seneste sæson - en fremgang på 13 procent sammenlignet med 2009/2010.

- Det er jo vores største landlevende pattedyr - jagtens Rolls Royce, siger Carsten Riis Olesen, som dog erkender, at mange landmænd er trætte af de store dyrs hærgen i markerne.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.