’De gamle veteraner<saxo:ch value="226 128 153"/> fra krigen på Balkan fik ingen støtte, da de kom hjem. Derfor har de det også værst af alle veteraner den dag i dag, mener forskere.

Ingenting. Det var, hvad mange danske soldater vendte hjem til efter krigen på Balkan i 90erne. Dengang var hverken Forsvaret, samfundet eller soldaterne selv opmærksomme på de psykiske sår, som krigen gav. Og derfor er det de gamle veteraner fra Balkan, der har det værst i dag, vurderer forsker ifølge bt.dk.

»Veteranerne fra Eksjugoslavien er hårdest ramt, og det skyldes flere ting. For det første var de udsendt på et begrænset mandat, og det betød, at soldaterne var vidner til forfærdelige ting fra borgerkrigen, som de ikke måtte gribe ind over for. Den anden ting er, at da de kom hjem, var der ingen, som var opmærksomme på de psykiske eftervirkninger,« siger Stéphanie Lyk-Jensen, som er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

En del af veteranerne fra Balkan har udviklet stærke psykiske problemer, fordi der ikke blev arbejdet med deres traumer, da de kom hjem. Og selvom Forsvaret senere indførte længerevarende og obligatoriske forløb efter udsendelser med fokus på soldaternes psykiske helbred, kom forbedringerne ikke de gamle Balkanveteraner til gode.

Veteranerne fra Irak og Afghanistan er derfor bedre stillet, end veteranerne var dengang i 90erne. Det mener også Benjamin O. Yeh, som er veteran fra Balkan og talsmand for Veteranhjemmet i København.

»Balkan var ’Danmarks Vietnam<saxo:ch value="226 128 153"/> med hensyn til de svigt, der skete, da soldaterne vendte hjem. Det er der ingen tvivl om,« siger Benjamin O. Yeh, som dog tilføjer:

»Dem, der har det værst, er de pårørende. Det kan jeg sige meget klart.«

I alt var 12.489 danskere udsendt til Balkan i perioden 1991 til 2001. Og på nogle af de hold, som i Eksjugoslavien oplevede at komme på mellemhånd og var vidner til etniske udrensninger, har der siden været usædvanligt mange selvmord blandt veteranerne. Det har en undersøgelse fra SFI vist.

Frustrationen og magtesløsheden, som de fredsbevarende styrker oplevede på det borgerkrigshærgede Balkan, kan altså være lige så traumatisk for soldaterne, som kamphandlingerne fra Irak og Afghanistan kan.

»At komme ud og se død og ødelæggelse, mens man ikke kan gøre noget, det har mange veteraner beskrevet som rigtigt belastende. Det var for mange af de udsendte en stor frustration,« bekræfter Ask Elklit, som er professor fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet.