I mindst 14 dage har rotter været på spil i Netto på Stationsvej i Holte. Det har resulteret i en bøde på 40.000 kroner og en sur smiley, fordi man har markedsført og solgt farlige fødevarer.

Det fremgår af en kontrolrapport fra 6. marts, hvor fødevarekontrollen var på besøg, at der i den pågældende Netto-butiks lager blev konstateret rotter.

'Virksomheden er vidende om, eller burde have vidst, at der er sket markedsføring af farlige fødevarer, fordi der er tydelige tegn på skadedyr i lagerlokaler, herunder ekskrementer og gnavemærker i fødevarer (mel) samt en kraftig lugt i det ene hjørne, hvor det vurderes af skadedyrsbekæmperen at der har været en rede,' lyder det blandt andet i kontrolrapporten.

Ifølge en skadedyrsbekæmper har der været rotteaktivitet på lageret i mindst 14 dage. Netto har solgt en række fødevarer fra lageret. Der er tale om både emballerede og uemballerede fødevarer samt bakeoff brød, frugt og grønt. Derfor blev lageret lukket efter fødevarekontrollens tre timer lange besøg.

Bo Thomsen, der er distriktschef for Netto, skriver i en e-mail:

”Så snart vi fik mistanke om et muligt skadedyr på lageret, lukkede vi lageret og kontaktede Fødevarestyrelsen. Samtidig tilkaldte vi en skadedyrsbekæmper, som konstaterede, at der var tale om et enkelt dyr, der blev aflivet, samt at der ikke havde været skadedyr i selve butikken. Vi har allerede informeret vores kunder i butikken om tilbagetrækning af varer og har siden udbedret fejeliste i dør, så enlige strejfere ikke kan få adgang til lager fremover.”

Derudover lyder det i kontrolrapporten, at Fødevarestyrelsen anbefalede personalet, der har arbejdet i lageret, at være opmærksomme på symptomer, da de har været udsat for smittefare.

Rotter kan nemlig smitte mennesker med både bakterier og vira, som kan medføre alvorlige sygdomme. Ifølge Miljø- og Fødevarestyrelsen er de vigtigste kilder til smitte indtagelse af fødevarer, som rotter har inficeret, efter man har været i kontakt med rotteurin eller rotteekskrementer. Man kan er også i risiko for smitte, hvis man har været i kontakt med genstande, hvor rotter har opholdt sig.

Man kan blandt andet blive smittet med leptospirose/Weils syge, salmonella, campylobacter, listeria og toxoplasmose.

Man behøver ikke at have været i direkte kontakt med en rotte eller rottens efterladenskaber for at blive smittet. Vira og bakterier fra rottens fæces, spyt og urin hæfter sig eksempelvis til støvpartikler, hvorefter de kan indåndes af mennesker.