Støttedemonstration til fordel for 3Fs blokade af Restaurant Vejlegården. De Konservative vil nu have en lov, der beskytter mod fagforeningsmobning.
Støttedemonstration til fordel for 3Fs blokade af Restaurant Vejlegården. De Konservative vil nu have en lov, der beskytter mod fagforeningsmobning. Foto: Bo Amstrup og Torkil Adsersen

Konservative vil have lovgivning mod fagforeningsmobning.

Som lønmodtager er du beskyttet mod forskelsbehandling pga. race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, nationalitet og social eller etnisk oprindelse. Nu vil De Konservative også have tilføjet ’fagforeningsmedlemsskab’ til den liste, forklarer partiets arbejdsmarkedsordfører, Mai Henriksen (K).

- Krifa (Kristelig Fagbevægelse, red.) kan nærmest ryste cases ud af ærmerne med folk, der er blevet mobbet og chikaneret på arbejdspladsen, fordi de ikke har været medlem af den ’rigtige’ fagforening. Så længe jeg bliver ved med at få mails fra folk, der bliver groft chikaneret, så er der behov for at stramme lovgivningen, siger Mai Henriksen.

Lov skal ændres

Hun fremsatte fredag et beslutningsforslag over for Folketinget for at pålægge regeringen at fremsætte forslag til ændring af loven.

- Der er foreningsfrihed i Danmark, og vi vil ikke finde os i, at folk chikaneres, når de benytter sig af den rettighed. Der skal være tale om en reel valgmulighed, siger Mai Henriksen.

Men hvorfor kun tage fat på den mobning, der har rod i medlemskab af fagforening?

- Fordi den er systematisk, der er mistanke om organisering, og den bliver accepteret af arbejdsgiverne. Det er slet ikke på samme niveau, som når folk bliver mobbet pga. overvægt eller alt mulig andet, siger Maj Henriksen.

Er I sammen med Krifa ude i et fælles ideologisk korstog mod den etablerede fagbevægelse?

- Overhovedet ikke. Vi bakker op om den danske model. Det er ikke sådan, at vi ligger i ske med den kristelige fagbevægelse. De har slet ikke set mit forslag, siger Maj Henriksen.

Menneskeret

Men allerede i 2006 fik daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) en henvendelse fra Kristelig Fagbevægelse. Det skete efter, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol havde kendt de danske arbejdsretlige eksklusivaftaler i strid med menneskerettighederne. Kristelig Fagbevægelse ønskede samme ændring til loven om forskelsbehandling, som den De Konservative nu foreslår. Dengang svarede Claus Hjort Frederiksen blandt andet:

’Indførelse af et generelt diskriminationsforbud i forbindelse med foreningsforhold ville være at gå længere end dommen fra Menneskerettighedsdomstolen tilsiger’.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, var så sent som i sidste uge ved et frokostmøde med LO ude at præcisere, at han ikke havde noget behov for et lovindgreb, så længe fagbevægelsen ’kan disciplinere sig’.

Lizette Risgaard, du er næstformand i LO. Kan I disciplinere jer?

- Det er en formulering, jeg slet ikke vil gå ind på. Jeg hæfter mig ved, at vi er enige med Venstre i, at der ikke skal lovgives i forhold til arbejdsmarkedet. Skiftende regeringer har i øvrigt udtalt støtte til den danske model. Det har jeg helt tillid til. Jeg synes, det er besynderligt, at De Konservative nu går med på Krifas galej. Selvfølgelig bekæmper vi mobning, det har vi altid gjort. Det her handler kun om at begrænse vore muligheder for at organisere lønmodtagerne, uanset hvilken lov de vil ændre. Det forslag får forhåbentlig ingen gang på jord, siger Lizette Risgaard, næstformand i LO.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.