25 medarbejdere i Ringkøbing Skjern Kommunes sygedagpengeafdeling har fået 100.000 kr. i lønbonus for at nedbringe antallet af borgere på sygedagepenge og spare kommunen 13 mio. kroner.

Det skriver Ringkøbing Skjern Dagblad.

De 25 medarbejdere har hver fået 4.000 kr. i belønning for at have skåret borgere på sygedagpenge i kommunen ned fra 750 til 481 - svarende til 40 procent - fra 2015 til 2016. Det er de samme medarbejdere, der skal afgøre, om en person efter de 22 ugers lovpligtige sygedagpenge skal have forlænget sygedagpengeperioden. Og det har markant færre altså fået.

Nu vil SF have undersøgt, om det er på kant med loven. Partiets kommunalordfører Kirsten Normann Andersen sår nemlig tvivl om, hvorvidt medarbejderne har været påvirkede af udsigten til en lønbonus, når de har behandlet sager for folk på sygedagpenge.

Derfor tager hun sagen op med de tre ministre Troels Lund Poulsen (V), indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

»Vi hører mange historier om kommuner, der ikke giver borgerne tid nok til at blive rask og ikke forlænger borgerens sygedagpenge-periode på 22 uger, som loven giver dem mulighed for. Når jeg så hører, at medarbejdere får penge for at fjerne borgere fra sygedagpenge, synes jeg, det grænser til det umoralske, uetiske og kanten af loven. Kommunen er jo forpligtiget til at give en individuel bedømmelse af den enkelte. Det er påfaldende, at kommunen – efter de har indført bonus-ordning – har nedbragt antallet af folk på sygedagpenge så markant,« siger Kirsten Normann Andersen.

Hvis du har nyt i sagen eller er én af de borgere, der har fået frataget sine sygedagpenge så skriv gerne til 1929@bt.dk.

De har sparet kommunen 13 mio. kr. ved at flytte folk fra sygedagpenge til jobafklaring, hvor man kun får 14.500 (svarende til kontanthjælp), mod de 18.000 kr. i sygedagpenge. Skal de ikke have en bonus for at have sparet kommunen 13 mio. kr.?

»Det er jo ikke svært at spare kommunen penge bare fordi, man ikke forlænger sygedagpengeperioden, som loven giver ret til. Spørgsmålet er, hvor rå man har lyst til at være. Hvis man ved, at det går ud over ens egen og kollegers løn at forlænge perioden, er det et problem. Og hvorfor er det overhovedet brug for en bonusordning?,« spørger hun retorisk.

Chefen for beskæftigelsesudvalget siger, at de handler inden for lovens rammer. Er der så ikke for mange på sygedagpenge, når man kan spare 13 mio. kr. lovligt? 

»Nej. Der er jo læger inde over til at vurdere, om folk er syge. Det er et af de områder, hvor der er allermest kontrol. Hvorfor er det vigtigt at fjerne folk fra sygedagpenge? Mange kan ikke blive raske på 22 uger. Og så kan det ende med at koste kommunen endnu flere penge, da folk skal i aktiveringsforløb i stedet,« siger hun.

Chefen siger, at hans medarbejdere er kompetente nok til ikke at tænke på bonussen, når de behandler sagerne. Skal vi ikke stole på kommunen?

»Man kan undre sig over, at der var så mange, der fik taget sygedagpengene fra sig i 2016 i forhold til året før, hvor der ikke var en bonusordning. Enten har ledelsen været ualmindelig dårlig til at tilrettelægge arbejdet tidligere, eller også er der nogle, der kan se idéen i, at de skal have penge. Derudover er der rigtig mange fagforeninger, der nu har sat en socialrådgiver af til kun at hjælpe med at anke afgørelser om sygedagpenge,« siger hun.

Til Ringkøbing Skjern Dagblad udtaler chefen for kommunens beskæftigelsesudvalg, Kim Ulv Christensen, at han stoler på sine medarbejdere og ikke ser noget ulovligt i det.

»Vi arbejder med kompetente medarbejdere, som aldrig ville tilsidesætte borgernes retssikkerhed. Ingen medarbejdere ville drømme om at tilsidesætte noget for egen vindings skyld. Desuden er der Ankestyrelsen, som vil hjemvise sagerne med en anden afgørelse, hvis vi ikke følger lovens bogstav eller intention. Der er også en revision, som sikrer, at vi følger reglerne. Hvis ikke vi gør det, risikerer kommunen at blive indberettet og miste sin refusion,« siger Kim Ulv Christensen til dagbladet.

Sagen har samtidig fået Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet til at rase på Facebook.

'Det her er IKKE i orden! Ansatte på Jobcentret skal ikke have lønbonus, hvis de sparer kommunen for sygedagpenge. Det bliver taget op med ministeren!', skriver han på sin profil.

Hvis du har nyt i sagen eller er én af de borgere, der har fået frataget sine sygedagpenge så skriv gerne til 1929@bt.dk.

BT har tidligere skrevet, at de 25 medarbejdere fik 4.000 kr. hver - altså 100.000 i alt - i belønning. Det tal har Ringkøbing Skjern Dagblad korrigeret til 300.000 kr. eller 12.000 kr. hver i 2016.