Selvom der med kommunalreformen skulle blive færre chefer i kommunerne, er det gået stik modsat.

Der er kommet langt flere chefer på de kommunale chefgange, skriver metroXpress.

Siden 2006 er antallet af kommunale chefer steget med 18 procent, viser tal som Kommunernes Landsforening har hentet igennem Det Fælleskommunale løndatakontor. Og de viser, at der i december 2006 - før kommunalreformen trådte i kraft i januar 2007 - var 2.666 medarbejdere ansat på chefoverenskomst i kommunerne. I december sidste år lå det tal på 3.140 chefer.

- Logikken bag kommunalreformen skulle jo gerne føre til færre ledere. Det tager selvfølgelig tid at implementere og effektivisere, men man skulle da gerne kunne se stordriftsfordelene nu, og på sigt skulle der meget gerne komme meget færre chefer, siger professor i samfundsforhold Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Professor i forvaltning og offentlig organisation ved Københavns Universitet, Hanne Foss Hansen, vurderer, at der bliver færre chefer i kommuner i fremtiden.

- Det er naturligt, at man i perioden lige efter reformen trådte i kraft i 2007 havde behov for flere chefer til at styre fusioner. Men på længere sigt skulle man gerne kunne høste nogle effektiviseringsbesparelser i kommunerne, siger hun.

I Kommunernes Landsforening påpeger Lars Eckeroth, at tallene snyder.- Statistikken viser, at der i dag er lidt flere kommunale chefer end i 2007, men reelt har kommunerne reduceret antallet af chefer siden kommunalreformen. Når det ikke kan ses i statistikken, skyldes det, at statistikken ikke er korrigeret for de nye opgaver, kommunerne har fået ansvar for. I flere af de store kommuner har man desuden foretaget løntekniske omplaceringer af medarbejdere, og som betyder, at antallet af chefer i de første år efter reformen var på et kunstigt lavt niveau, siger han til metroXpress.

BNB