Det var i strid med persondata-loven, da Herning Kommune udleverede oplysninger om den 52-årige borger Bo Lyngvigs indtægter og formue til hans kæreste.

Det har Datatilsynet slået fast i en afgørelse, som BT er i besiddelse af.

’Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at Herning Kommune har videregivet personoplysninger om dig i strid med persondataloven, hvilket tilsynet finder beklageligt,’ skriver Datatilsynet i afgørelsen til Bo Lyngvig.

Sagen er opstået i forbindelse med kontanthjælpsreformen, hvor Herning Kommune fra 1. januar pålagde Bo Lyngvig at forsørge sin kæreste, som dengang var kontanthjælpsmodtager og bor i et hus i Sønder Felding.

- Vi har ikke fælles økonomi eller børn sammen, vi bor bare under samme tag. Derfor mener jeg ikke, at jeg skal forsørge hende, for hun er ikke min samlever, siger Bo Lyngvig.

I efteråret 2013 bliver han af Herning Kommune bedt om at underskrive en erklæring, hvor han, ud over at erklære sig som samlevende med sin kæreste, skriver under på, at kommunen må give oplysninger om hans indtægt og formue videre til kæresten.

- Jeg følte ikke, at jeg havde noget andet valg end at skrive under. De truede med at fjerne min kærestes kontanthjælp, hvis jeg ikke skrev under på det papir, forklarer Bo Lyngvig til BT.

Sender en mail

Den 4. januar sender Bo Lyngvig en e-mail til Herning Kommune, hvori han annullerer sin underskrift på dokumentet. Han mener, at han med sin e-mail til kommunen både trækker sin erklæring om at være samlevende med sin kæreste og samtykket til, at kommunen må give kæresten oplysninger om hans økonomiske forhold tilbage.

Da kontanthjælpsreformen blev vedtaget af Folketinget i sommeren 2013, havde Bo Lyngvig og hans kæreste boet under samme tag i et halvt års tid, og parret opfatter ikke sig selv som samlevende.

- Vores forhold var stadig ret nyt på det tidspunkt, så jeg vil ikke have, at hun skal vide, hvad jeg tjener, og hvor stor min pension er. Jeg vil jo have, at hun skal være sammen med mig på grund af min person og ikke på grund af min indtægt og min formue, forklarer Bo Lyngvig.

Af en udtalelse til Datatilsynet fremgår det dog, at Herning Kommune opfatter sagsforløbet markant anderledes.

’Den 4.1.2014 anmoder Bo Lyngvig om, at hans underskrift annulleres med den begrundelse, at han ikke vil påtage sig at forsørge sin samlever. Begrundelsen er ikke, at han ikke ønsker, at samleveren skal få kendskab til hans økonomiske forhold. Ud fra dette vurderer kommunen, at Bo Lyngvig har misforstået erklæringen, hvilket jeg meddeler ham i en mail samme dag,’ skriver sagsbehandleren i udtalelsen til Datatilsynet.

Samtidig lægger kommunen vægt på, at Bo Lyngvig i efterfølgende telefonsamtaler ikke udtrykte betænkeligheder ved samtykket, ligesom han ifølge kommunen ’ikke udtaler sig om eller tilkendegiver, at der er problemer i forhold til at videregive oplysninger til samleveren.’

Herning Kommune skriver derfor til Datatilsynet, at ’hans anmodning ikke er entydig, og da han ikke gør indsigelse efter kommunens mail den 4.1.2014, har kommunen tolket, at der var tale om en misforståelse.’

- Jeg mener, at den e-mail, jeg sender til Herning Kommune, taler for sig selv. Der er tale om én underskrift på ét dokument, og da jeg trak den underskrift tilbage, trak jeg samtidig mit samtykke tilbage, siger Bo Lyngvig.

Klager til Datatilsynet

Da det går op for Bo Lyngvig, at Herning Kommune alligevel har videregivet oplysninger om hans økonomiske forhold til hans kæreste, vælger han den 1. april at klage til Datatilsynet.

- De gav ikke kun min kæreste oplysninger om min formue, de gav hende også oplysninger om, hvad jeg tjente måned for måned. Det måtte de jo ikke, når jeg havde trukket mit samtykke tilbage, og jeg finder det yderst krænkende, at de har gjort det, siger Bo Lyngvig.

Den 8. september faldt afgørelsen fra Datatilsynet.

’Datatilsynet finder således, at Herning Kommune ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at der forelå et gyldigt samtykke fra dig til videregivelse af indtægts- og pensionsoplysninger. Da Herning Kommune endvidere ikke har anført anden hjemmel til behandlingen, finder Datatilsynet den skete videregivelse for beklagelig,’ skriver Datatilsynet i sin afgørelse.

- Det er da en lille sejr, at Datatilsynet giver mig ret i, at Herning Kommune har handlet i strid med persondata-loven. Men det ændrer jo ikke på, at min kæreste har fået oplysninger, som jeg ikke ønskede, at hun skulle have, siger Bo Lyngvig, der vil prøve at gå videre med sagen.

- Jeg sender afgørelsen til min advokat, så han kan vurdere, om det er noget, vi skal gå videre med. Og den er allerede sendt til Statsforvaltningen, siger han.

FAKTA: Gensidig forsørgerpligt

I juni 2013 vedtog Folketinget en kontanthjælpsreform, der betyder, at samlevende kærestepar får gensidig forsørgerpligt. Det betyder, at hvis den ene part i forholdet tjener nok til at forsørge begge, så kan den anden part ikke få kontanthjælp.

Hidtil har forsørgerpligten kun været gældende for gifte par. Efter reformen gælder den gensidige forsørgerpligt altså også samlevende par, der ikke er gift.

Et par betragtes som samlevende, når begge parter er fyldt 25 år, er ugifte, bor på samme adresse og ikke er i nær familie med hinanden. Dertil kommer de, der har et fælles barn, har været noteret som samlevende i ATP eller tidligere har været gift med hinanden og er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder.

Derudover kan kommunen betragte to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet