Aarhus Kommune fyrede mandag en af sine topchefer efter anklager om fiflerier med bl.a. udbudsopgaver. Nu får han en stor fratrædelsesgodtgørelse

1,4 mio. kr. Det beløb kan den nu fyrede kommunale topchef Claus Pedersen sætte ind på kontoen det kommende år.

Aarhus Kommune mistede mandag endegyldigt tilliden til Claus Pedersen, efter Århus Stiftstidende i en række artikler de seneste uger har fortalt om flere dybt kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse, den 400-mand store afdeling som Claus Pedersen var leder af.

Avisen har via tidligere medarbejdere i kommunen blandt andet afdækket, hvordan Claus Pedersen instruerede medarbejderne i Natur og Vej Service, kommunens egen entreprenør-afdeling, i at dele kommunale vej-opgaver op i flere små bidder, så opgaverne automatisk tilfaldt Natur og Vej Service i stedet for at komme i de lovpligtige EU-udbud.

En tidligere driftsformand i Natur og Vej Service har blandt andet fortalt til avisen, hvordan opgaver som buslommer, der ifølge hans beregninger ville koste over en halv million kroner, blev splittet op i mindre bidder til under 300.000 kr. Når den endelige regning efterfølgende langt overskred beløbsgrænsen, betalte Center for Byens Anvendelse alligevel.

Skaffede sponsorer

Eksemplet med udbudsfiflerierne er langtfra de eneste kritisable forhold, Århus Stiftstidende har afdækket. Avisen har også beskrevet, hvordan Claus Pedersen skaffede sponsorer til en badmintonklub i Aalborg, hvor han i en lang periode sad som bestyrelsesmedlem, blandt de firmaer som vandt millionkontrakter med Aarhus Kommune.

Derudover har avisen afsløret, at den kommunale topchef egenhændigt indkøbte kasketter, T-shirts og arbejdshandsker for mere end 700.000 kroner hos en bekendt i Løkken, uden om den leverandør kommunen ellers havde kontrakt med.

I slutningen af oktober blev Claus Pedersen i første omgang suspenderet, mens Aarhus Kommune indledte en personalesag mod ham. Dengang udtrykte Erik Jespersen, direktør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, dog tillid til Claus Pedersen.

»Jeg har været rigtig heldig med at have en mand som Claus Pedersen i min forretning. Han har stadig min tillid. Ellers havde han ikke været chef for Byens Anvendelse længere,« lød det til Århus Stiftstidende fra Erik Jespersen.

I forgårs slap tilliden så op, og Erik Jespersen indstillede, at Claus Pedersen blev afskediget, hvilket byrådspolitikerne altså fulgte. Kommunen har indgået en fratrædelsesaftale med Claus Pedersen, fordi det ifølge Erik Jespersen er billigere end at fyre ham.

Ekstraordinært pensionsbidrag

Alligevel kommer aftalen til at koste de aarhusianske skatteydere godt 1,4 mio. kr. Claus Pedersen får i aftalen et års løn på små 900.000 kr. plus pensionsindbetalinger på ca. 180.000 kr. Derudover er han berettiget til et ekstraordinært pensionsbidrag på tre måneders løn, ca. 225.000 kr., fordi han var ansat i kommunen i mere end fem år. Endelig får han en fratrædelsesgodtgørelse på en månedsløn, svarende til ca. 75.000 kr.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Claus Pedersen.