Bent Nyboe Andersen, ledende overlæge, medicinsk afdeling: - Nej, vi bruger ikke forkortelser. Kun i de tilfælde hvor patienterne er uafvendeligt døende vil lægen vurdere, at det ikke giver mening med genoplivning. Og så vil det også stå i journalen, men ikke med en forkortelse.

Beslutningen er i bund og grund en lægelig vurdering. Men det vil typisk være kræftpatienter, som lægen skønner vil dø inden for få dage. Ikke uger eller måneder, men få dage. Patienter som er i en komatøs tilstand, ikke tager imod mad og er meget svage.

I det tilfælde informerer vi ikke patienten. Man udpensler ikke døden for en døende patient. Men vi oplyser de pårørende om, at nu stopper vi al behandling.