Det skal være slut med udlændinge, der bruger psykiske lidelse som en genvej til at få dansk statsborgerskab.

Lige nu sætter to igangværende sager spørgsmål ved cirka 200 ansøgere, der med en lægeerklæring har forsøgt at få dispensation til et dansk statsborgerskab uden om de obligatoriske dansk krav og indfødsretsprøve.

Selv om sagerne stadigvæk efterforskes, er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg allerede klar i sin konklusion. Reglerne skal strammes.

Og det er helt nødvendigt, erkender de konservatives medlem af Indfødsretsudvalget Naser Khader. Han har længe haft alvorlige tvivl, om visse ansøgerne var så syge, som de havde papir på.

“Nogle gange er det påfaldende, at folk som har boet i Danmark i eksempelvis 30 år, pludselig kommer i tanke om, at de lider af PTSD få måneder før, de skal søge om dansk statsborgerskab. Mange sygdomsforløb er af nyere data,” siger han.

Naser Khader fortæller, at Indfødsretsudvalget er det eneste sted, hvor folketingsmedlemmerne rent faktisk sidder og sagsbehandler. Alle dispensationsansøgningerne bliver set igennem og får en subjektiv vurdering.

Konkret foreslår Naser Khader forud for en kommende en statsborgerskabsreform, at der fremover skal være en gruppe af uvildige læger, der kan hjælpe politikerne med at finde eventuelle snydere.

“Vi skal fremover have uvildige læger, der kan give en second opinion. Er der tvivl, skal man kunne kalde den pågældende ansøger til samtale,” siger Naser Khader og understreger:

“Jeg vil ikke acceptere, at man bruger det her som en genvej til at få dansk statsborgerskab, fordi man ikke har fået lært dansk. Jeg har langt større respekt for dem, der vitterligt forsøger at lære det og måske dumper”