Olaf P. Christensen, kaldet OC, konservativ viceborgmester gennem 32 år i Aarhus, satte et stort og nobelt fingeraftryk på byen.

Olaf P. Christensen, Højbjerg, konservativ vice borgmester gennem 32 år i Aarhus, er død. OC, som han blev kaldt i folkemunde, blev 83 år.

Olaf P. Christensen ragede om nogen op i byen gennem sine 36 år som medlem af Aarhus Byråd.

Det skete i kraft af den altid noble og velklædte mands høje statur og ikke mindst politiske gennemslagskraft.

Han var Det Konservative Folkepartis vel nok mest indflydelsesrige og karismatiske personlighed i det 20. århundrede i landets næststørste by.

Han var stolt over åen


Enhver, der går rundt i Aarhus, kan ved selvsyn opleve, hvor mange politiske fingeraftryk, teknik-rådmanden gennem 33 år satte i byen; Forskerparken, Scandinavian Congress Center, Musikhuset, Politigården, gågaderne, byfornyelse på Frederiksbjerg og især fritlægningen af Århus Å, som han faktisk var mest stolt af.

Modstanden mod fritlægningen var stor fra de politiske medspillere i byrådet -OC opfattede ikke sin byrådskolleger med anden politisk observans som modstandere.

Måske derfor skaffede han i sidste ende et tværpolitisk flertal for åens fritlægning.

Stod for bredt samarbejde


- Århus er en rød by. Men påstanden om, at vi konservative ikke kan tale med vore politiske modstandere uden for byrådssalen, er noget vrøvl.

Jeg har altid haft respekt for mennesker med andre holdninger og betragtet medlemmer fra andre partier som kolleger -ikke som konkurrenter.

Det er demokrati, sagde Olaf P. Christensen til avisen i forbindelse med sin 80 års fødsels dag.

Ellers kan man sige, at hans politiske skæbne blev, at han altid i valgkampen om at blive borgmester endte på andenpladsen. På den anden side lagde han ud fra en realistisk erkendelse den politik, at han og hans parti hellere skulle søge indflydelse gennem forhandling og kompromis end ved at markere sig på tydelige særstandpunkter og stå alene.

Sagt på en anden måde: Når Olaf P. Christensen og de konservative indgik en aftale med den socialdemokratiske borgmester, så kunne resten af byrådet stort set ikke gøre andet end at følge trop. Og rådmanden nåede trods alt at samarbejde med og som viceborgmester at supplere Bernhardt Jensen, Orla Hyllested, Thorkild Simonsen samt i ganske få måneder Flemming Knudsen.

En velklædt provokatør


Olaf Peder Christensen, der er født i Buenos Aires og i sine første år hed Pedro, efterlader sig sin enke Else Marie.

OC ulastelige påklædning var typisk for ham -og rent faktisk en provokation, fortalte han i sin tid til Stiftstidende.

- Under ungdomsoprøret i 1968 gik jeg den modsatte vej -i forhold til fuldskæg og cowboybukser -og holdt mig til mit mørke eller midnatsblå tøj. Man kan sige, at det var min uniform, sagde Olaf P.Christensen.

En halvbror dukkede op


Olaf P. Christensen bar altid et fotografi, hvor hans far har den lille dreng på armen. Hans mor døde meget tidligt, og hans far bortadopterede ham.

Først som 50-årig havde han løst gåden om adoptionen.

Han fandt resten af familien og fik af den nyopdagede lillesøster bl. a. dette billede, som er det eneste, der findes af far og søn.

Han havde siden 14-års alderen vidst, at han var adopteret af Anne og Georg Christensen, som han altid betragtede som sin mor og far, og som gav ham en kærlig og tryg tilværelse.

Men det overraskede ham, at han viste sig at være halvbror til den trafikminister Kjeld Olesen, han som rådmand i Århus selv havde forhandlet østjyske vejanlæg med.

Konservativ storhedsperiode


OC kunne virke brysk på mange, men folk, der var tæt på ham, vidste også, han kunne være hylende morsom og fyldt med humor. Et eksempel: Da det engelske regentpar dronning Elisabeth II og prins Phillip i 1979 besøgte Aarhus, viste viceborgmester OC prins Philip Aarhus Rådhus, og under rundgangen spurgte prins Phillip troskyldigt: 'Hvor mange arbejder her?', og OC svarede på sin sædvanlige humoristiske og charmerende måde: 'Halvdelen af dem, Deres Kongelige Højhed', hvilket morede prinsen højlydt.

Alle, der kendte OC vil vide, at det var ment som en joke, for han bakkede altid sit personale 100 procent op.

Under Olaf P. Christensen var de konservative et større parti end Venstre. Når først OC og Thorkild Simonsen var blevet enige, blev der lavet mange forlig.

Olaf P. Christensen var også manden, som søgede for, at Det Danske Brandværnsmuseum åbnede i Aarhus. Han beklagede, at det måtte flytte til Blåvandshuk Kommune, da Aarhus Byråd i 2004 lukkede for tilskuddet.

- Men bitterhed nytter ikke.Nu skal vi se fremad, sagde OC i den forbindelse.

Familien frabeder sig al opmærksomhed omkring Olaf P. Christensens bisættelse, som ønskes holdt helt privat.Af Morten Ravn, stiften.dk