Vejle Kommune blev allerede for ti måneder siden år advaret om en miljøskandale, der har ramt den lille by Vandel nær Billund.

Vejle Kommune undlod at undersøge grusgrav, da direktør afviste ulovligheder

Alligevel foretog kommunen sig stort set intet i sagen. Det viser en e-mail-korrespondance, som BT har fået aktindsigt i.

Som BT de seneste uger har afsløret, har storentreprenøren Eigil Jensen A/S i flere år ulovligt og til fare for miljøet opbevaret flere tusinde ton brugte, forurenede jernbaneskærver i en grusgrav, der ligger få meter over grundvandet midt i et særligt følsomt naturområde ved Vandel. Eksperter frygter, at gift fra skærverne har spredt sig til omgivelserne, og på baggrund af afsløringerne anmeldte Vejle Kommune 21. august entreprenøren til politiet for overtrædelse af flere miljølove. Men allerede 1. november 2012 modtog kommunen en e-mail, der advarede om de ulovlige aktiviteter. Det elektroniske brev kom fra Region Syddanmark, der havde modtaget et tip fra en kilde i råstofbranchen.

Læs også: Entreprenør afviser beskyldninger

- Jeg er blevet orienteret om, at der foregår eller har foregået en forarbejdning af DSB-skærver fra banenettet på Vandel Flyveplads (hvor grusgraven ligger, red). Disse skærver er efter mine oplysninger meget stærkt forurenet, heddet det blandt andet i henvendelsen, som regionen videresendte til kommunen med ønske om en kommentar.

Pligt til tilsyn

Vejle Kommunes har pligt til at føre tilsyn med grusgraven, men i stedet for at undersøge forholdene nærmere, nøjedes kommunen med at kontakte grusgravens direktør og spørge, om der var hold i beskyldningerne. Da han afviste det, foretog kommunen sig intet yderligere i sagen, viser svaret til Region Syddanmark.

Kender du til denne eller lignende sager, så kontakt BT på tip@bt.dk.

Sagsbehandlingen vækker nu voldsom kritik både internt i Vejle Kommune og fra flere uvildige eksperter.

- Det er stærkt foruroligende, at sådan noget kan finde sted. Det svarer jo til, at politiet får en anmeldelse om en voldtægt og bare ringer til gerningsmanden og spørger, om han har gjort noget forkert. Det er simpelthen ikke godt nok. Kommunen har en pligt til at føre tilsyn og beskytte miljøet , og så skal det altså tages langt mere alvorligt, når der kommer en anmeldelse, Siger Lone Myrhøj, der er leder af SFs gruppe i Vejle Byråd.

Læs også: Dokumenter afslører muligt motiv for miljøskandale: Grusgrav kan ikke følge med

Halvanden måned efter den første henvendelse om de ulovlige aktiviteter i grusgraven i Vandel modtog kommunen endnu et brev om sagen. Denne gang fra det lokale vandværk, der frygtede, at et fund af giftstoffet BAM i drikkevandet kunne stamme fra skærver i grusgraven. BAM kommer således fra et sprøjtemiddel, der er brugt i store mængder på blandt andet jernbaner og derfor kan findes i brugte skærver.

Dette brev indeholdt beviser på ulovlighederne i form af billeder fra grusgraven, og først her valgte Vejle Kommunes teknik- og miljøafdeling at besøge stedet.

Få meter over grundvandet

Ved et tilsynsbesøg blev det bekræftet, at der ulovligt lå store mængder forurenede skærver på den bare jord få meter over grundvandet. Stenene blev beordret fjernet, men også denne gang lyttede kommunen til grusgravens direktør uden at foretage yderligere undersøgelser. Direktøren oplyste, at skærverne blot havde været på adressen i tre til fire uger, hvorfor der ikke var nævneværdig risiko for forurening af omgivelserne.

Læs også: Giftstoffer kan være skyllet direkte ud i naturen

Konfronteret med BTs afsløringer har direktøren ad flere omgange ændret sin forklaring, så han nu erkender, at flere tusinde ton af de forurenede jernbaneskærver ulovligt er opbevaret på adressen siden 2006.

Kræver forklaring

Formanden for Vejle Kommunes natur- og miljøudvalg, Søren Peschardt (S), kræver nu en forklaring fra de ansvarlige sagsbehandlere.

- I min optik er det ikke tilstrækkeligt, at vi som myndighed nøjes med at spørge den anklagede, når vi får oplysninger om ulovligheder og miljøskadelige aktiviteter. Jeg ved, at forvaltningen som mange andre har været under et enormt arbejdspres, men det må ikke betyde, at vi ikke lever op til vores tilsynspligt, siger han.

Henrik Stjernholm, der er chef for Plan, byg og miljø ved Vejle Kommune ønsker ikke at kommentere de konkrete prioriteringer, så længe sagen efterforskes af politiet.