Karen Hækkerup er oprørt over indsattes misbrug af internet. Hun afviser dog at fjerne netadgang

Justitsminister Karen Hækkerup (S) kalder det helt ’uhørt’ når indsatte misbruger deres internet i fængslet til at begå ny kriminalitet.

Hun hilser derfor velkommen, at fængslerne ikke længere bare kan blæse på Skats og politiets advarsler mod at give bestemte fanger netadgang.

Tilfreds

’Det er selvfølgelig helt uhørt, når indsatte misbruger internetadgang i fængslet til at begå ny kriminalitet, derfor er jeg tilfreds med, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har strammet op på procedurerne,’ skriver ministeren i en mail til BT.

Afviser Dansk Folkeparti

Hun afviser dog Dansk Folkepartis forslag om, at fanger først skal kunne søge om adgang til internet, efter at der er gået en vis periode af deres afsoning.

’Når det er sagt, skal straf ikke bare være passiv opbevaring, men straf der virker. Derfor skal indsatte, som har været gennem et individuelt sikkerhedstjek, og som reelt ønsker at bruge adgang til nettet til at bevare en tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, ikke afskæres yderligere fra dette,’ skriver hun.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup mener, at Hækkerups svar er dybt utilfredsstillende.

Krænkende

- Justitsminister Karen Hækkerup bør forhindre, at kriminelle svindlere etc. får adgang til internettet i fængslet, især når det opdages, at de misbruger det eller planlægger at gøre det, hvorfor jeg finder justitsministerens reaktion i svaret dybt utilfredsstillende og krænkende for retsfølelsen, siger han.