Hele lovgivningen om tålt ophold er menneskeretlig betændt, siger professor.

Det er ikke godt nok at justere praksis. Selve loven bør ændres, efter at Højesteret tidligere i år underkendte myndighederne i en principiel sag om tålt ophold. Det siger juridiske eksperter forud for dagens samråd i Folketingets Udlændingeudvalg, hvor justitsminister Morten Bødskov skal redegøre for konsekvenserne af afgørelsen fra Højesteret, skriver Information.

- Hele lovgivningen er menneskeretlig betændt, siger professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter til Information.

- Det rigtige vil være, at regeringen og Folketinget tager højesteretsdommen som en anledning til at se på hele lovgivningen.

Men selv om Socialdemokraterne stemte imod, da VK-regeringen tilbage i 2008 skærpede bestemmelsen om tålt ophold markant med den såkaldte tuneserlov tyder intet på, at Morten Bødskov i dag vil lægge op til lovændringer som følge af dommen fra Højesteret.

- Regeringen har ingen planer om at ændre på reglerne for tålt ophold,« sagde ministeren gentagne gange ved et samråd den 31. maj 2012. Og da Højesteret dagen efter gav iraneren Elias Karkavandi medhold og underkendte myndighedernes pålæg om overnatningspligt i asylcentret Sandholm, udtalte Morten Bødskov.

- Højesteret tilsidesætter ikke loven bag reglerne om tålt ophold. Dommen er en konkret afgørelse i den pågældende sag.

BNB