Over 500 læger har bedt Lægeforeningen om at opfordre til et forbud mod omskæring af drengebørn i Danmark. En af de læger, der er imod omskæringen, er irakisk fødte Ayhan Al Kole, der selv er omskåret. Han ville ønske, han havde haft valget og kæmper for, at andre drenge får det.

»Jeg kan huske den kolde saks mod min penis, som var det i går.«

Sådan beskriver den 26-årige irakiskfødte læge Ayhan Al Kole sin omskæring, der fandt sted, da han var fire år gammel. Han boede i Irak dengang, men proceduren var den samme som i Danmark. For mens det herhjemme er forbudt at omskære piger, gælder samme lovgivning ikke for drenge. De må omskæres, også selv om de ikke er fyldt 18 år.

Debatten om omskæring er blusset op igen, efter at Lægeforeningens Etiske Udvalg i denne uge satte emnet på dagsordenen efter pres fra mindst 547 læger, der har skrevet under på, at de ønsker et forbud mod omskæring af drenge under 18 år i Danmark. Lægeforeningen ventes dog først at tage stilling til, om de vil støtte et forbud, i september måned.

Ayhan Al Kole er en af de læger, der opponerer imod, at drenge bliver omskåret, før de er myndige. Han kom til Danmark som niårig og arbejder i dag som læge på Aalborg Universitetshospital.

Det er 22 år siden, at han selv blev omskåret, men indgrebet står klart i hans erindring. Det foregik i to led, og hans far havde udførligt forklaret ham, hvad der skulle ske. Først skulle han til et klinisk tjek på sygehuset hos lægen, der skulle udføre proceduren. Det var i sig selv ikke særligt intimiderende, og Ayhan Al Kole erindrer ikke, at han på det tidspunkt frygtede indgrebet.

Det gjorde han til gengæld, da lægen kom hjem til familien to uger senere.

»Jeg kan huske, at jeg stod i vinduet og kiggede ned. Manden med kufferten. Det kaldte jeg ham. Da han kom ind i stuen, begyndte jeg at løbe rundt som en hovedløs kylling, for jeg ville ikke omskæres. Min far og mor var der, og min barnepige, som holdt mig fast. Min mor måtte forlade rummet, fordi hun ikke kunne holde mine skrig ud,« fortæller han.

Derefter fik Ayhan Al Kole lokalbedøvelse, men han mærkede alligevel saksen mod sin hud. Selve omskæringen gik godt, og han oplevede hverken komplikationer eller fysiske gener efterfølgende. Det er derfor heller ikke omskæring som sådan, han opponerer imod.

»Det er det valg, jeg blev frataget, da mine forældre valgte at omskære mig,« siger han.

Han har – både af personlig interesse og qua sin lægefaglige baggrund – undersøgt og læst alt, hvad han kunne finde om omskæring af drenge.

»Vi bryder faktisk FNs Børnekonvention, når vi kun lader forbuddet mod omskæring gælde for piger og ikke også for drenge. Det fik mig helt op i det røde felt, da jeg læste det. Derudover er der det sundhedsfaglige aspekt. Jeg kan ikke finde en eneste sundhedsfaglig begrundelse for, at vi skal omskære små drenge. Rituel omskæring er lemlæstelse af penis,« siger han.

Er i strid med FNs Børnekonvention

At omskæringen er i strid med FNs Børnekonvention er Ayhan Al Kole ikke ene om at mene. Både de nordiske børneombudsmænd, Børnerådet, Red Barnet og Børns Vilkår mener, at omskæring af mindreårige drenge er brud på Børnekonventionen.

Derfor undrer Ayhan Al Kole sig også over, hvorfor familier i Danmark stadig omskærer deres drenge. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport om emnet fra 2013 ligger antallet af omskæringer i Danmark på mellem 1.000 og 2.000 omskæringer om året.

»For mig er det ikke bare forhud. Det er en del af børns nerver, som bliver taget fra dem. Der ligger så mange følelser i forhuden,« siger Ayhan Al Kole.

»Jeg er gået ind i debatten, fordi jeg er muslim, fordi jeg har prøvet det, og fordi jeg har lægefaglig baggrund. Det, håber jeg, forstærker mit budskab.«

I Koranen står der ifølge Ayhan Al Kole intet om, at omskæring er et krav. Da han var til en omskæringsfest for tre år siden, spurgte han familien til drengen, hvorfor de foretog indgrebet:

»De svarede, at det var, fordi alle andre gjorde det. Jeg spurgte derefter mine forældre, og de svarede det samme. Der er overhovedet ikke belæg for, at man gør det,« siger Ayhan Al Kole.

Omskæring optræder til gengæld i Toraen, som er jødernes hellige skrifter, og talsmænd for de jødiske menigheder har derfor fremført, at et forbud mod omskæring vil resultere i, at mange jøder, som skal omskære deres sønner på ottendedagen efter fødslen, vil forlade Danmark.

»Men det er ikke religionsfriheden, vi skal beskytte her. Det er børnene. Det er helt enkelt. Jeg tror heller ikke på en udvandring af jøder – eller muslimer for den sags skyld. Jeg køber heller ikke, at omskæringer så ville blive foretaget i det skjulte af ikke-lægelige folk,« siger han.

Skuffet over at børn ikke bliver forsvaret

Ayhan Al Kole mener i stedet, at der mangler en lovgivning, så forældre med loven i hånden kan sige, at de ikke må omskære deres børn.

»Jeg vil gerne informere forældrene om, at deres børn ikke bliver mindre religiøse, mindre dødelige eller mere syge, hvis de ikke bliver omskåret. Alle har ret til deres egen krop, det har børn også,« siger han og forklarer, at ligestillingsdebatten på den front har skuffet ham.

»Jeg bliver oprigtigt skuffet over, at man i et land som Danmark, hvor ligestilling er på så højt et niveau, ikke diskuterer ligestilling i forhold til børn. At man ikke forsvarer børn. Børn er altid forsvarsløse, det er voksnes opgave at beskytte dem,« siger han.