Lyt til artiklen

Blyhagl er giftige for både fugle og miljø og blev forbudt i 1996. Men der er endnu jægere, som bruger dem.

15 år efter at blyhagl blev forbudt, er der endnu danske jægere, som bruger den yderst giftige ammunition til jagt.

Det er afsløret af en række kontroltilsyn, som Naturstyrelsens vildtkonsulenter gennemførte landet over fra oktober 2010 til januar 2011.

657 jægere blev kontrolleret, og tre af dem havde patroner med det forbudte bly i deres våben, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Ifølge forstfuldmægtig Caroline Bald fra Naturstyrelsen er kontrollen gennemført både ved kyster, i skove og i det åbne land. De tre jægere er blevet politianmeldt.

Dr.scient. Hans Meltofte, som er formand for DOF's naturpolitiske udvalg, kalder det helt utilfredsstillende, at jægere stadig skyder med de miljøskadelige blyhagl 15 år efter forbuddet.

- Vi frygter, at brugen af de giftige hagl er særdeles udbredt ved jagt i vådområder, hvor ænder og andre svømmefugle æder dem i stedet for kråsesten og derfor bliver forgiftede, siger han.

Bly nedbrydes ikke i naturen, så tungmetallet er farligt gennem generationer for fugle, dyr og mennesker.

Forbuddet mod blyhagl blev indført efter pres fra blandt andet ornitologerne i DOF, som stillede skarpt på problemet allerede i 1970'erne, da mange hundrede ton blyhagl hvert år blev spredt i danske vådområder.

Det blev dengang påvist, at der i vestjyske fjorde med stort jagttryk lå op til 180 hagl pr. kvadratmeter fjordbund. Seks procent af alle gråænder havde giftige hagl i kråsen.

Der bruges stadig blyhagl til jagt i Sverige og Tyskland, men det er forbudt at importere haglene fra nabolandene til Danmark. Overtrædelse af forbuddet kan give op til to års fængsel, men normalt takseres denne form for kriminalitet til bødestraf.

Dansk Jagtakademi skønnede i 2009 i en undersøgelse, at der hvert år bliver affyret en million blyhaglspatroner i Danmarks natur.

/ritzau/