Flere danskere kan ikke få udbetalt erstatning fra deres forsikringsselskaber, fordi deres patientjournaler mangler centrale oplysninger om skader og smerter.

Flere danske forsikringsselskaber nægter at udbetale erstatning, fordi de kan henvise til sjuskede patientjournaler, der er fulde af mangler om patientens sygdom og skader. Patientombuddet, Ankenævnet for Forsikring og Forbrugerrådet bekræfter, at de hvert år behandler flere klagesager med udgangspunkt i journaler, hvor der mangler centrale oplysninger. Det fortæller Radio24syv.

- Vi oplever en del af disse sager, hvor forsikringsselskabet ikke mener, de behøver at give erstatning. Det er især i sager, hvor der mangler oplysninger om, at patientens lidelse skyldes et traume, som er opstået ved en ulykke. Så kan patienten bagefter have svært ved at bevise, at der er sammenhæng mellem skaden og ulykken, fordi der intet står om det i journalen, siger Henning Jønnson, direktør i Ankenævnet for Forsikring, til Radio24syv.

Forsikringsselskaberne afviser, at de udnytter mangelfulde journaler til at spare penge i erstatningssager.

- Forsikringsselskaberne vil meget gerne udbetale de erstatninger, kunderne har ret til. Hverken mere eller mindre, skriver underdirektør i Forsikring og Pension Anne Seiersen i en mail til Radio24syv.

Hun understreger, at som lovgivningen er skruet sammen, er det patienten, som skal sørge for, at der er tilstrækkelige oplysninger om sin skade efter en ulykke.

Ifølge formanden for Danske Patienter, Lars Engberg, bør patienterne inddrages løbende i journalføringen - både på sygehuset og hos den praktiserende læge - og have lov til at kigge med og få forklaret, hvad der bliver skrevet om dem.

- På den måde kan man nå at rette de faktuelle fejl, som vi ved sker hyppigt i journalerne, før fejlen forsætter videre i systemet, siger han og understreger, at lægejournalerne stadig er lægens ansvar.

Kent Kristensen, der er ph.d. i sundhedsjura på Syddansk Universitet, bakker op om forslaget fra Danske Patienter, men mener også, at problematikken skal indskærpes over for lægerne i lægevejledningen.

- Journalen er et juridisk dokument. Det kan derfor være en løsning at gøre lægerne opmærksomme på, at mangelfuld journalføring også kan have retlige konsekvenser for patienterne. Journalføring er et lægefagligt ansvar, siger Kent Kristensen til Radio24syv.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.