S og SF kræver klarere regler for, hvilke rettigheder man har som forsikringskunde, når selskaberne hemmeligt efterforsker og overvåger kunderne. Erhvervsministeren og justitsministeren kaldes nu i samråd.

Det er tid til et opgør med de omstridte metoder, som forsikringsselskaberne benytter til at efterforske og overvåge deres kunder.

Det mener Socialdemokraterne og SF, efter at Berlingske flere gange har beskrevet selskabernes kontroversielle efterforskning af enkeltpersoner.

Tirsdag kan Berlingske fortælle om Inge Rode, der ud af det blå fik stoppet sine udbetalinger fra PFA og endda fik et krav om at tilbagebetale over en halv million kroner. Det skete på baggrund af oplysninger fundet på nettet, der ifølge PFAs vurdering viste, at Inge Rode igen kunne arbejde – selv om lægeerklæringer sagde det modsatte.

Nu vil tidligere justitsminister Morten Bødskov (S), der er vikarierende erhvervsordfører, have klarlagt, om der er tilstrækkelig kontrol med selskabernes efterforskningsmetoder.

»Det her rejser spørgsmål om forsikringsselskabernes brug af midler til overvågning af borgerne og om borgernes retsstilling i den sammenhæng. Derfor indkalder jeg nu erhvervsministeren og justitsministeren i samråd for at få dem til at forholde sig dels til de konkrete sager, vi har set i Berlingske, dels helt generelt til de værktøjer selskaberne må bruge i efterforskningen,« siger han.

SFs erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen, er klar til at udarbejde et lovforslag for at få mere specifikke regler for kundernes rettigheder.

»Det er jo kun dem, der har ressourcerne til det, der tager kampen op. Hvad med alle de sager, som vi ikke hører nærmere om,« spørger hun.

Også advokat Karsten Høj, formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret, mener, at der bør arbejdes på nogle mere konkrete og specifikke etiske regler for, hvordan forsikrings- og pensions-selskaberne efterforsker sager.

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) vil nu indkalde forsikringsbranchen til møde for at sikre, at folk får en »fair og ordentlig behandling«.

»Det er i forsikringsselskabernes egen interesse. Det gælder, hvad enten det er at stoppe brugen af GPS-sporing eller give folk en fair chance for at forsvare sig. Vi skal sikre, at der ikke begås forsikringssvindel, men vi skal samtidig sikre, at folk får en ordentlig og rimelig frist til at gøre indsigelse,« skriver han i en e-mail.