Det er nu muligt for fanger i Danmark at deltage i arbejdsmarkedsuddannelser. Regeringen håber med sit initiativ, at der kommer færre gengangere i fængslerne.

Indsatte får en chance for at forbedre deres uddannelsesmuligheder, når de i de kommende år får adgang til de særlige arbejdsmarkedsuddannelser, som er rettet mod faglærte og ufaglærte.

Der sker som led i den nyligt indgåede aftale på kriminalforsorgsområdet, der skal sikre færre ofre for kriminalitet, og som foruden regeringen er indgået af Liberal Alliance, Enhedslisten og de Konservative.

Med projektet, som der er afsat 12 millioner kroner til i perioden 2013-2016, håber forligsparterne, at der kommer færre gengangere i fængslerne, understreger justitsminister Morten Bødskov (S).

- Regeringen ønsker færre gengangere i fængslerne og dermed færre ofre for kriminalitet. Det nye tiltag med at udbyde AMU-kurser til indsatte i fængsler og arresthuse kan opbygge de indsattes kompetencer og styrke deres adgang til uddannelse og arbejde, som vi ved er vigtige faktorer for at komme tilbage til et liv uden kriminalitet efter afsoning, fortæller han i en pressemeddelelse.

Direktøren for Kriminalforsorgen, William Rentzmann, kalder det »særdeles positivt«, at der nu kan tilbydes AMU-kurser til indsatte.

- De mange kurser inden for erhvervsområdet passer godt til målgruppen. De er direkte kvalificerende i forhold til beskæftigelse, og samtidig er de korte og overskuelige, hvilket virker motiverende på mange indsatte, siger han.

I første omgang skal AMU-kurserne tilbydes de indsatte i en forsøgsperiode på fire år, hvorefter det skal besluttes, om ordningen skal gøres permanent.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.