Skyggetal: Ingen ønsker at synliggøre problemet

Tusindvis af illegale indvandrere lever skjult i Danmark. Ingen ved hvor mange - men politi og eksperter fastslår nu, at tallet er væsentligt højere end de 1-5.000, man tidligere har antaget. - Det er kun toppen af isbjerget, siger lektor Shahamak Rezaei, der forsker i illegal indvandring ved Roskilde Universitet. Læs også:

Han var i 2006 med til at udarbejde tallet på op mod 5.000 illegale indvandrere - men det byggede på dem, man var i stand til at tælle, fortæller han. - Og situationen taget i betragtning er du jo en dårlig illegal indvandrer, hvis du bliver taget, siger Shahamak Rezaei. De ulovlige udlændinge tæller alt fra flygtninge uden opholdstilladelse og afviste asylansøgere, til tiggere, gademusikanter, kriminelle tyvebander og handlede kvinder.

Kriminelle bagmænd

Og som B.T. afslørede søndag, er der også tale om organiserede netværk, hvor indsmuglede indvandrere lever under falske identiteter styret af kriminelle bagmænd. Hvor ulykkelige arbejdere uden egne papirer og rettigheder udfører slavelignende arbejde for bagmændene, der står bag de falske identiteter. Det var gældende for den falske Frederick Hammond, der, som beskrevet i B.T. søndag, var ansat til at tømme skrald af DSB, som aldrig gennemskuede hans falske papirer. Læs også:

- Det er en udbygning af den almindelige fremgangsmåde. Som regel er de ansat af underleverandører i især rengøringsbranchen, der derefter bliver hyret af andre firmaer, siger Shahamak Rezaei.

Ligeglade myndigheder

Heller ikke Rigspolitiet har noget bud på antallet af illegale indvandrere i Danmark. - De er illegale, og det betyder, at de ikke er registrerede. Det er ikke politiets opgave at anslå omfanget. Vi efterfølger de spor og oplysninger, som vi får om kriminelle. Det handler både om ulykkelige skæbner og om folk, der reelt bliver udbyttet, siger Rigspolitiets pressechef Niels-Otto Fisker. Helle Stenum, der blandt andet forsker i au pair-problematikker og illegal indvandring, gør opmærksom på, at myndighederne tilsyneladende ikke har ønsket at afdække omfanget af problemerne med illegale i Danmark. - Hvis man får synliggjort gruppen, får man også synliggjort problemet, siger hun. assn@bt.dk