Kriminelle under afsoning har adgang til brug af motorbåd for at tage på fisketure. Båden er en del af behandlingen på stedet, siger forstander

Anskaffelsesprisen for båden har været 130.000 kroner. Derudover kommer der årlige, løbende udgifter på knap 60.000 kroner for afskrivning, forsikring, service, fiskegrej, brændstof og havneafgifter.

Det fremgår af en aktindsigt, som BT har fået i regnskaberne for Kontraktpensionen Fyn, der er indrettet i et tidligere plejehjem og er nærmeste nabo til et af Europas smukkeste rennæssanceslotte, Egeskov Slot på Midtfyn.

Forstander Kim Damgaard mener ikke, det på nogen måde kan kaldes luksus, at de op til 16 dømte, som ad gangen kan afsone sidste del af deres straf på stedet, har adgang til brug af motorbåden, der i sommerhalvåret normalt ligger fortøjet på Sydfyn.

Han understreger, at motorbåden og dens brug kun er en lille del af det samlede behandlingstilbud på stedet, som er målrettet dømte, der tidligere har været narkomisbrugere.

»Vi har brugt 130.000 kroner på båden, fordi Søfartsstyrelsen stiller særlige krav til sejlads for institutioner. Det vil sige, at båden skal være klassificeret og godkendt. Vi havde tidligere en ældre båd, som ikke kunne godkendes efter de nye regler. Det hænger sammen med ulykken, der skete på Præstø Fjord. Jeg står som skibsreder, og sikkerheden skal jo være i orden,« siger Kim Damgaard.

Men hvorfor bruge så mange penge på en stor motorbåd til folk, der er placeret hos jer, fordi de har begået noget kriminelt og nu afsoner deres dom?

»Det har vi gjort, fordi vi har en bred vifte af aktivitetstilbud som en del af den behandling, man får her på stedet.

Det bygger på fritid og friluftsliv, hvor man får nogle udfordringer såsom at læse, oplevelser med at fange fisk, lære at filettere og så videre,« siger han.

Hvis I gerne vil ud at fiske, kunne I så ikke bare købe en lille jolle?

»Det må vi ikke på grund af de nye regler fra Søfartsstyrelsen. Så man må ikke bare købe en lille robåd. Ellers havde vi jo ikke solgt den gamle båd. Købet var i øvrigt med fuld opbakning fra direktoratet,« siger Kim Damgaard med henvisning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har det overordnede ansvar for driften.

Forstanderen siger, at de samlede udgifter kun løber op i nogle få tusinde kroner årligt.

»Der er lidt til brændstof og til service. Ellers er der stort set ikke udgifter forbundet med den,« siger han om motorbåden, der er en såkaldt trollingbåd, som er særlig velegnet til fiskeri.

En nærmere sammentælling af udgifterne til båden viser, at der inklusiv afskrivningen, som alene i 2014 var på godt 37.000 kroner, løber op i knap 60.000 kroner. Eller helt præcis 59.926,36 kroner.

Dertil kommer udgifterne for friluftsbeklædning som f.eks. vindjakker og redningsveste. Alt i alt løber denne post op i godt 46.000 kroner. Det skal dog understreges, at dette beløb tæller alle former for udstyr også til de øvrige aktiviteter på stedet, herunder bl.a. også skitøj, surfergrej og dykkerudstyr.

Endelig skal det lægges oveni, hvad det koster at have motorbåden opmagasineret i en lade i vinterhalvåret. Det fremgår ikke af den aktindsigt, BT har fået, hvilke udgifter der er forbundet med denne post.

BT har af Kontraktpensionen Fyn fået nej til at kunne fotografere båden i den lade, hvor den for tiden er lagt op for vinteren. Trollingbåden har ifølge forstander Kim Damgaard en motorkraft på cirka 100 hestekræfter.

»Der skal altså nogle hestekræfter til for at kunne trække fem mand,« som han siger.

Kan du forstå, hvis nogle synes, at en motorbåd til en anskaffelsespris på 130.000 kr. er lige i overkanten til det her formål?

»Nej, det kan jeg faktisk ikke,« siger Kim Damgaard.

Som følge af BTs artikler bragt i går om forholdene på Kontraktpensionen Fyn, bliver justitsminister Mette Frederiksen (S) nu indkaldt i samråd i Folketingets Retsudvalg for at afgive en redegørelse om sagen. Det sker på foranledning Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, samt fra retsudvalgets formand Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), der har bedt om en redegørelse fra ministeren.

Venstres retsordfører Karsten Lauritzen er rystet over, at kriminalforsorgen giver dømte kriminelle muligheder, som det er tilfældet på Kontraktpensionen Fyn.

»Man belønner jo direkte folk for at begå kriminalitet. Det er også derfor, at udenlandske kriminelle direkte griner ad det danske samfund. Det her er fundamentalt misforstået. Det er rystende, at man bruger så mange penge på noget, når det slet ikke er dokumenteret, at det virker. Men jeg tror, man giver de kriminelle diverse ture, udflugter og aktiviteter, fordi man så ved, at de ikke laver ballade. Men det ændrer jo ikke grundlæggende på deres værdisæt.

Jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan have en resocialiserende virkning f.eks. at tage på fisketure, skiture og se Ørkenens Sønner. Vi ønsker at tage et grundlæggende opgør med indsattes særprivillegier, for vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for de kriminelles ofre. Jeg forstår til fulde, at de er frustrerede over den her forskelsbehandling,« siger Karsten Lauritzen.