Byrådet i Aalborg Kommune, med undtagelse af Liberal Allicance, er blevet enige om at nedsætte overskuddet fra kommunens opkrævning af p-afgifter med 20 procent. Konsekvensen bliver, at der skal udskrives færre parkeingsbøder.

Det skriver nordjyske.dk

Det er enhver bilists værste mareridt, at komme tilbage til bilen og konstatere, at der sidder en lille, plastiklamineret p-bøde under en af forrudens vinduesviskere, fordi man enten har glemt at stille p-skiven, eller på anden vis forbrudt sig mod de kringlede parkeringsregler.

Men de nordjyske bilejere i Aalborg Kommune kan dog ånde en smule lettet op. Byrådet i kommunen har nemlig valgt, at der fra næste år skal udskrives færre parkeringsbøder.

»Engang imellem har vi kunnet se historier i avisen om, at kontrollen har taget overhånd. Det skal være sådan, at folk, der kommer i forbindelse med begivenheder og aktiviteter også føler sig velkomne,« siger John G. Nielsen, medlem af byrådet i Aalborg Kommune for Venstre til nordjyske.dk

Med undtagelse af Liberal Alliance blev resten af byrådet enige om, overskuddet fra den kommunale opkrævning af p-afgifter skal sænkes med en halv million kroner, hvilket svarer til 20 procent.

Samtidig kommer kommunens p-kontrol, der på nuværende tidspunkt hører under miljø- og energiforvaltningens område, fremover til at høre under  by- og landskabsudvalget, og det kommer til at medføre en mindre ivrig indsats med henblik på bødeudskriften.

Det fortæller medlem af By- og Landskabsudvalget for SF Jens Toft Nielsen, der blandt andet peger på Aalborgs mulitcenter Gigantium som eksempel på, hvorfor der er brug for forandringerne.

»I by- og landskabsudvalget er nået frem til, at p-kontrollen i højere grad skal ses som en service. Der har været nogle uheldige eksempler, mens p-kontrollen har hørt under miljø- og energiforvaltningen. Nu vil vi i by- og landskab inden for de rammer, som loven giver mulighed for, i højere grad yde service, for eksempel i forbindelse med store arrangementer i Gigantium og lignende. Der er ingen grund til at Gigantium og byen i øvrigt skal lide skade på sit omdømme, fordi nogen er lidt for ivrige med bødeblokken,« fortæller han til nordjyske.dk