Selvom der ikke er formelt er erklæret influenzaepidemi, så oplever Nordsjællands Hospital et massivt pres af syge borgere, hvilket her i vinteteferien har ført til, at mange ikke-akutte kirurgiske operationer er blevet udskudt, ligesom alle afdelinger har minimeret den ambulante aktivitet så meget som muligt. Hvis situationen ikke bedres, vil det også være tilfældet i den kommende uge. Det skriver Sn.dk og Frederiksborg Amts Avis.

Mange af de, der bliver testet positive for influenza har flere sygdomme, og kan derfor ikke bare sendes hjem med besked om masser af hvile og væske. De kræver indlæggelse på grund af deres i forvejen svækkede tilstand.

»Det betyder, at vi må indlægge mange, og mange endda i isolation, for at begrænse smitterisikoen. Og det lægger igen et ekstra pres på personalet. Det er ikke kun situationen på Nordsjællands Hospital, men et billede jeg kan genkende hos de øvrige hospitaler i regionen,« siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth, til Sn.dk og Frederiksborg Amts Avis.

Særligt i Akutmodtagelsen, hvor alle patienter kommer ind, har det betydet lange ventetider.

»Vi løber rigtigt stærkt i øjeblikket og i den ellers stille vinterferieuge, har alle afdelinger måttet indkalde ekstrapersonale. Det er en prioritet for hele hospitalet, at få de rigtige patienter i den rigtige seng hurtigst muligt, men jeg beder patienter og pårørende om forståelse for, at de i øjeblikket kan opleve lang ventetid og mange mennesker i vores akutmodtagelse,« siger Bente Ourø Rørth.