Det første danske muslimske gymnasium Hindholm STX står til at miste sit statslige tilskud.

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgjort på grund af en række forhold, herunder manglende kompetencer til at undervise og lede gymnasiet, økonomisk problemer og lån hos religiøse foreninger.

I et brev til gymnasiet, som BT har fået aktindsigt i, har styrelsen truffet en såkaldt påtænkt afgørelse om at sløjfe tilskuddet fra marts. Samtidig vil styrelsen kræve tilskuddet tilbagebetalt fra 7. december 2017 og frem.

I 2016 åbnede Hindholm STX, beliggende mellem Slagelse og Næstved, med en erklæret muslimsk profil. Der er bederum og fredagsbøn.

Men i december 2017 blev gymnasiet sat under skærpet tilsyn på grund af en skrantende økonomi. På et tilsynsbesøg i november sidste år kom det frem, skolen havde taget lån fra forskellige organisationer, heriblandt Dansk Islamisk Trossamfund, for i alt 1,4 millioner kroner.

I dag vurderer styrelsen, at skolens økonomi er så udfordret, at den har svært ved at fortsætte i 2018.

I det 20 sider lange brev til gymnasiet er myndighederne desuden bekymrede for et »foruroligende højt fysisk og skriftligt fravær for en række elever«.

Samtidig hersker der tvivl om, hvorvidt eleverne får den mængde undervisning, som loven kræver. Mange af lærerne opfylder heller ikke de lovkrav, der gælder for at kunne undervise i gymnasiet, konstateres det.

Det private gymnasium har omkring 40 elever med overvejende tyrkisk baggrund, og i 2016 fik det 593.000 kroner i statsligt tilskud, fremgår det af regnskabet. Ifølge gymnasiets vedtægter udpeges tre af bestyrelsens medlemmer af Dansk Islamisk Trossamfund.

Hindholm STX har tidligere været omtalt i Kristeligt Dagblad. Avisen skrev i 2017 en række artikler om, at gymnasiet er ejet af Dikev Fonden, som ifølge dagbladet har forbindelser til den islamistiske Milli Görüs-bevægelse. Det kunne så tvivl om gymnasiets uafhængighed, men i styrelsens afgørelse understreges det, at myndigheden ikke har taget stilling til det spørgsmål.

Gymnasiet har nu indtil den 9. marts til at komme med indsigelser og bemærkninger til myndighedernes afgørelse. Herefter vil styrelsen træffe sin endelige afgørelse.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens leder og bestyrelsesformand.