Formynderi og fokus på den enkelte kommunalansattes adfærd er ikke vejen frem, påpeger HK Kommunal Østjylland.

Fremover må de ansatte i Aarhus Kommune ikke ryge i arbejdstiden.

Forbuddet er et led i kommunens nye sundhedspolitik, som byrådets formentlig vedtager i aften, onsdag. Et meget drastisk tiltag mener man hos HK Kommunal Østjylland, hvor Helle Rix, socialformidler og fællestillidsrepræsentant for HK’erne i magistarten for sociale forhold og beskæftigelse, og Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland, advarer politikerne mod at skærpe rygepolitikken.

- Rygning er usundt, ingen tvivl om det. Men jeg tvivler på, at vi med forbud og restriktioner over for den enkelte medarbejder kan opnå et bedre arbejdsmiljø og flere sunde liv. Formynderi er ikke vejen frem. Hvad bliver det næste vi ikke må? Hvem skal kontrollere og sanktionere? Og hvordan? Det er min erfaring at frihed og tillid virker bedre end forbud og kontrol, lyder det fra Helle Rix.

Ikke vejen frem

Også Hans-Henrik Hansen er betænkelig ved forbudsstrategien:

- Når der fokuseres på de såkaldte livsstilssygdomme som for eksempel rygning, fokuseres der samtidig på den enkeltes adfærd og det individuelle ansvar. Men kampen mod øget sygefravær bør i højere grad målrettes arbejdsbetingelserne - individualisering og fokusering på den enkeltes adfærd er ikke vejen frem. Folkesundheden skal være udgangspunktet, som arbejdspladserne bør indrettes efter ikke omvendt, fastslår han.

Kommunes nye rygepolitik skal nu udmøntes i de enkelte magistrater. Helle Rix vil arbejde for, at medarbejderne rundt omkring i afdelingerne får konkret indflydelse på, hvordan det skal ske.