Lørdag formiddag afholdes der demonstration på Vesterbro, hvor et par hundrede borgere ventes at udtrykke deres utilfredshed med, at Slagtergårdene skal rives ned.

Med gravlys, blomsterbuketter og bannere samles fredelige demonstranter på Vesterbro lørdag kl. 10.30.

De demonstrerer mod nedrivningen af Slagtergårdene, der ligger på Enghavevej 10, 12 og 14. Tilbage i december besluttede et snævert flertal i Københavns Borgerrepræsentation, at bygningerne skulle rives ned med henblik på at bygge nyere lejligheder.

Det var til trods for, at flere faglige instanser dengang frarådede nedrivningen.

Ifølge Formanden for Foreningen for bygnings- og landskabskultur, Karen Magrethe Olsen, udgør bygningerne med de tilhørende baggårde et unikt kulturhistorisk miljø, der er vigtigt at bevare.

»Stedet fortæller en vigtig del af Københavns historie. Hvis man river det ned, tilsidesætter man fuldstændig muligheden for, at man kan gå ind og se på husene og aflæse historien. I fremtiden vil man skulle sidde med sin iPad for at se på Københavns historie, i stedet for, at man som i dag kan gå direkte ind i historien – det er det, der er så fantastisk ved det sted,« siger hun.

Foreningen for bygnings- og landskabskultur har tidligere fremsat et fredningsforslag på området, hvilket Det Særlige Bygningssyn bakkede dem op i. Forslaget blev dog afvist, fordi Slots- og Kulturstyrelsen mente, at det var området, der var bevaringsværdigt, og ikke de enkelte bygninger.

Rikke Rohr er arkitekt og en af arrangørerne af lørdagens demonstration. Hun fortæller, at de mødes ved Kristkirken på Enghaveplads kl. 10.30, hvorefter de samlet går mod Slagtergårdene med blomster og lys til lyden af kirkeklokkerne.

Når de ankommer til Slagtegårdene, er det planen, at de skal danne en fredningskrans rundt om hele området, hvor de lægger gravblomster og gravlys.

»Det er for at gøre opmærksom på, hvor stort et tab, det er. Det er ligesom, hvis der er sket en ulykke, og man har mistet en kær person. Så vil man gerne sende sine tanker og vise respekt. Vi ser nedrivningen som en tragisk begivenhed,« fortæller Rikke Rohr.

Ifølge hende er demonstrationen også for, at skabe noget mere folkelig opmærksomhed, der også vil få politikerne til at lytte til den store utilfredshed.

Beslutningen er allerede truffet

Da politikerne i Københavns Borgerrepræsentation vedtog lokalplanen, var det med 28 stemmer mod 24. I løbet af høringsperioden kom der 229 indsigelser fra borgere, ligesom der er ifølge Rikke Rohr er indsamlet omkring 11.000 underskrifter mod nedrivningen.

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte 14. december 2017 et ændringsforslag om, at sagen skulle tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at undersøge alternative muligheder. Det blev dog nedstemt, da både Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance var imod.

Det betød, at nedrivningen af de gamle bygninger fra 1860’erne blev vedtaget, og selvom tiden er ved at rinde ud for de mange modstandere, så håber Rikke Rohr stadigvæk, at der kan gøres noget.

»Jeg ved godt, at det er sidste sekund, men det skal ikke have lov til at ske i stilhed. Jeg håber, at nogen for alvor vil gribe ind. Til en start bare sætte en stopper for nedrivningen, og så arbejde på en bedre løsning.«

Arkitekten og arrangøren af demonstrationen fortæller, at det har været en hård kamp.

»Eskperter og borgere har gjort alt, hvad man beder os om for at gøre vores demokratiske ret gældende. Det kan ikke være rigtigt, at de ikke lytter til folk i de her sager,« siger Rikke Rohr.

Det ændrer dog ikke på det faktum, at det er vedtaget, at bygningerne skal væk. Men der er endnu ikke fastsat en dato for begyndelsen af nedrivningen endnu.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er der ikke givet tilladelse til nedrivning af alle bygningerne endnu. Det skyldes, at ejeren af de gamle Vesterbrobygninger skal have indgået aftaler med lejerne om fraflytning, før der kan gives tilladelse til at nedlægge beboelseslejemål.

Den sidste måde, hvorpå beslutningen kan ændres, er hvis der kommer et politisk flertal for at bruge Planlovens paragraf 14, der betyder, at der nedlægges et forbud mod ændringer ved en lokalplan.

Niels Bjerrum, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for Socialdemokratiet, ønsker ikke at kommentere sagen.