Lars Rasmussens springhest 'King of Hagen' var i slutningen af oktober 2016 rask og rørig og deltog i den sædvanlige træning. Men ganske kort tid efter begyndte den at opføre sig som en halvfuld mand, som havde svært ved at finde sin naturlige benstilling, blev apatisk og til sidst af en dyrlæge erklæret helt uegnet som ridehest.

»Det var frygtelig hårdt at se på, og det er det stadigvæk. Den er virkelig ringe. Det bliver værre og værre, som tiden går,« siger 60-årige Lars Rasmussen fra Skælskør, som indtil ”King of Hagen” blev syg har deltaget med hesten i ridestævner fire til seks gange årligt.

Årsagen til den markante ændring fra aktiv springer til at være erklæret permanent færdig som ridehest, er ifølge Lars Rasmussen rottegift.

Se Ritzau: Rotter stortrives i den lune vinter. En varm sommer og en lun vinter har givet et rekordår for rotter. Nu er tallene ved at blive gjort op for 2014, og der er flere rotter end i mands minde. ARKIVFOTO: Vis mere

Selv om giftblokke placeret i hans ridehus i Skælskør selvsagt var tiltænkt rotter, fik ”King of Hagen” fat i en eller flere af dem. Og nu står striden mellem ham og skadedyrsbekæmper-firmaet Mortalin, som Lars Rasmussen havde servicekontrakt med, men som ifølge både Miljøstyrelsen og Lars Rasmussen ophængte giftblokkene ulovligt og uforsvarligt, netop fordi hesten risikerede at kunne få fat i dem.

Striden står bl.a. om, hvorvidt rottegiften var placeret i en dertil indrettet boks, eller om den – ulovligt - var hængt op i snore langs væggene i ridehuset. Ganske vist uden for selve ridearealet, men så tæt på banen, at den i dag 12 år gamle hest kunne nå dem.

Miljøstyrelsen har politianmeldt Mortalin for at have placeret rottegiften ulovligt og i den forbindelse udvist grov uagtsomhed.

Og Lars Rasmussen selv har stævnet firmaet i en civilretslig sag, hvor han kræver erstatning for en lang række dyrlægekonsultationer, undersøgelser og ophold, besøg hos beslagsmed, køb af diverse medicin samt hestens værdi.

Mortalin bestrider ikke direkte, at ”King of Hagen”, som Lars Rasmussen købte i 2013, er blevet syg. Men firmaet bestrider gennem sin advokat Kennedys, at der er bevis for, at hestens dårlige tilstand har sammenhæng med indtagelse af den rottegift, som en af firmaets servicemedarbejdere placerede i ridehuset i Skælskør den 25. oktober 2016.

Ligesom Kennedys påpeger, at der ikke er sket partshøring i sagen, inden Lars Rasmussen indgav stævning i marts 2017.

BT har kopi af hele sagsforløbet og har talt med advokat Anders Thorsen hos Kennedys. Han ønsker ikke at udtale sig til citat og henviser på sin klients vegne til sagsakterne.

BT har også talt med Finn Gøtzche, servicekoordinator i Mortalin. Han var den første, Lars Rasmussen havde kontakt til, da han i en mail skrev til firmaet om, hvad der var sket. Og han var den, som på skrift i første omgang svarede bekræftende, at Lars Rasmussen havde gjort det rigtige ved at tage til dyrlægen med hesten, efter den havde indtaget rottegift.

Finn Gøtzche ønsker ikke at gå ind i substansen om politianmeldelsen eller stævningen overfor BT:

»Jeg har hørt om sagen.  Men heller ikke mere end dét. Jeg har ingen bemærkninger til det,« siger han.

I sidste ende bliver det retten, som afgør, om Mortalin har fulgt retningslinjerne, og om der skal udbetales erstatning. Erstatningssagen, der vil komme til at køre ved Retten i Roskilde, er endnu ikke berammet. Det er den mulige straffesag heller ikke.

Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi har rejst sigtelse, men anklagemyndigheden har endnu ikke udarbejdet anklageskrift.

Lars Rasmussens advokat Søren Bech mener, hans klient har en god sag:

»Mortalin skyder med spredehagl. Dels antyder de, at det slet ikke er sikkert, at det er deres servicetekniker, der har sat giftblokkene op på den måde, som min klient ellers har dokumenteret med en række fotos. Dels siger de, at det ikke er sikkert, at hesten er blevet syg af at have indtaget rottegift,« siger Søren Bech.

I sin duplik i papirgangen mellem advokaterne skriver han, at det efter hans opfattelse er hævet over enhver tvivl, at det kun kan være serviceteknikeren fra firmaet, som på ulovlig vis har ophængt giftblokkene, idet der ikke har været andre for at bekæmpe rotter på Lars Rasmussens ejendom på det pågældende tidspunkt. Søren Bech rammer det ind med slet skjult sarkasme:

'(…) ingen rotte vil kunne bringe en giftblok ud af en dertil indrettet boks og ophænge den som illustreret på billedet (bilag 5.1. Ej heller som bilag 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8 og navnlig 5.11),' skriver advokaten.

Bilagene han henviser til er fotos, som viser giftblokkene hænge i snore eller ledninger, der er fastgjort på væggen i ridehuset. Og bl.a. også et foto, der viser, at en snor med en giftblok er blevet trukket fri af sin fastgørelse og nu ligger på jorden, hvor hesten færdes.

Lars Rasmussen føler, at han bliver forsøgt kørt rundt i manegen af modparten. Han har på eget initiativ fået lavet en DNA-test, som viser, at der er match mellem hans hest og en giftblok, der har bidemærker, og som han har beholdt som dokumentation. Analysen er lavet af en veterinær tilknyttet Københavns Universitet.

Hans opponent antyder i et af svarskrifterne, at hesteejeren måske selv kan have ladet 'King of Hagen' komme i kontakt med giftblokken. Og afviser i øvrigt, at analysen bør være gældende i retssagen, fordi DNA-analysen er lavet i månederne efter, Lars Rasmussen indgav stævning.

»Efter jeg kommer med DNA-beviset, insinuerer de, at jeg måske selv kan have givet hesten noget af giften. Det er for langt ude. Jeg synes, det er fejt, og jeg synes, det er tarveligt. Den her sag tager hårdt på kræfterne, og jeg ser frem til at komme i retten og forklare mig, så der kan komme en afslutning. Det her er ved at æde mig op,« siger Lars Rasmussen.