Efter Datatilsynets afgørelse erkender Herning Kommune, at det var i strid med persondataloven, da kommunen udleverede oplysninger om Bo Lyngvigs indtægter og formue til hans kæreste.

- Det lyder som om, Datatilsynets afgørelse er rigtig, og det må vi tage til efterretning. Det er beklageligt, siger Søren Linér Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune.

Han understreger, at Herning Kommune ikke bevidst har forsømt at overholde persondataloven.

- Vi forholder os til gældende lovgivning, og så administrerer vi efter bedste evne, og i dette tilfælde efter fattig evne, siger direktøren til BT.

- Vi prøver at holde os inden for rammerne. Her er samtykkedelen ikke lykkedes, når Datatilsynet træffer den afgørelse, fortsætter Søren Linér Christensen.

I kølvandet på Datatilsynets afgørelse vil Søren Linér Christensen og Herning Kommune nu undersøge, om der er behov for procedureændringer, så lignende sager i fremtiden kan blive undgået.

- Når vi taber en sag, uanset om det er i Datatilsynet eller Ankestyrelsen, så kigger vi på afgørelsen for at se, om det er en enkeltstående hændelse, eller om vi skal rette vores procedurer på området, siger Søren Linér Christensen.