H.K.H. Prins Henrik lagde i dag vejen forbi B.T. og Berlingske for at modtage Den Berlingskes Fonds hæderspris.

Det var en glad og smilende prins, der lagde vejen forbi det Berlingske hus på Pilestræde for at modtage Den Berlingske Fonds hæderspris, som hvert år uddeles i forbindelse med avisens fødselsdag.

Efter en lille sang af koret Paradox og en tale af EU-kommissær Connie Hedegaard, overrakte chefredaktør Lisbeth Knudsen prisen til H.K.H. prins Henrik med begrundelsen:


- Det er dronningen og H.K.H. prinsgemalens fortjeneste, at kongehuset har en moderne opgave at varetage, sagde Lisbeth Knudsen, der uddybede og fortalte, at han har spillet og spiller en vigtig rolle for forhold til dansk erhvervsliv i udlande og har tilført empati og indlevelsesevne til det danske kongehus.

Prinsen gik på talerstolen for at takke for prisen.

- Jeg betragter det som en stor belønning fra pressens side og som tak for min indsats for Danmark. Jeg er glad og stolt af, at Den Berlingske Fond har valgt mig til at stå på den fornemme liste over kendte danskere, der har modtaget prisen fra Den Berlingske Fond.

- Gennem mange rejser har jeg forsøgt at promovere Danmarks image, erhvervsliv og kultur. Danmark har meget at byde på, sagde han og sluttede med at donere de 100.000 der fulgte med prisen til Det Danske Studenterhus i Paris, som blev grundlagt i 1925 og huser 5500 studerende fra hele verden.

- Da jeg studerede boede jeg der i tre år. Ved at give det beløb, håber jeg på at kunne sikre, at danske studerende får bedre vilkår, så deres ophold både vil gavne dem personligt og skabe forbindelse mellem Frankrig og Danmark, sagde prinsgemalen.

På stolerækkerne overværede Ulla Terkelsen, der i går stod for det første live-interview med dronningen, sammen med Uffe Ellemann-Jensen og konen Alice Vestergaard, Bertel Haarder, Pia Kjærsgaard, skuespiller Morten Grunwald overrækkelsen.

Også finansmanden Fritz Schur, tidligere direktør for Nationalbanken Bodil Nyboe Andersen og tidligere finans- og udenrigsminister Henning Christophersen var til stede.

Efter overrækkelsen fik prinsen en rundvisning på avisen, hvor han blandt andet fik set de gamle stuer, der står som en lille fortidslomme i det ellers nye hus på Pilestræde.