Lokomotivfører Erik Pedersen er sur og ked af rapporten om effektiviseringer af DSB. Han mener, at konsulenterne blander æbler og pærer sammen i deres fremstilling af forholdene for lokoførerne.

Lokomotivfører Erik Pedersen har ikke meget tilovers for de ’smarte’ konsulenter, der har analyseret lokoførernes vilkår for Transportministeriet.

- Jeg er både sur og ked af det over den rapport. Her har en gruppe smarte konsulenter fået et stort beløb for at slynge en masse tal ud. Det svarer til, at hvis nogen påstod, at Christian d. X’s hvide hest var grøn. Mon ikke nogen ville tænke ’ahr, skal vi ikke lige undersøge det’?, spørger Erik Pedersen.

Han er 56 år og har været lokomotivfører i DSB i 31 år. Han bor i Husum ved København, og indgår i en 16 ugers vagtplan med skiftende dag-,aften-,nat- vagter og to weekendvagter om måneden. For det tjener han 36.561 kr om måneden, hvilket svarer til 438.732 kr om året. Hertil kommer så særlig feriegodtgørelse arbejdsgiverens indbetaling til pensionsordning.

- Jeg har det som alle andre: Jeg vil gerne have mere i løn, men jeg synes min løn er fair, siger Erik Pedersen.

Det er konsulentfirmaet Quartz + Co der i en afdækkende rapport til Transportministeriet konkluderer, at lokoførerne i DSB kun kører tog 1,45 time om dagen, og at de i gennemsnit får en halv million i løn om året for det. Lønnen på den halve million passer meget godt på Erik Pedersen. Men arbejdstidsopgørelsen mener han er helt hen i vejret. Derfor har han overfor B.T. gennemgået, hvad han bruger sin tid på, når han er på arbejde.

- Jeg aner ikke, hvor de har de 1,45 timer fra. På min korteste køredag, kører jeg stadig 3 timer. Jeg har 7 rådighedsvagter på 16 uger, hvor jeg står til rådighed, hvis der opstår akut sygdom eller andet. Selv når de regnes med, går regnestykket ikke op. Jeg ved ikke, hvordan de er nået frem til resultatet, for det vil de ikke oplyse. Men det lyder som om det er ren statistik uden hold i virkeligheden, siger Erik Pedersen.

Han fortæller, at der skal 750 mand til at holde togene kørende, og Erik Pedersen har konsulenterne mistænkt for at indregne den samlede stab på 1300 medarbejdere, når de regner den gennemsnitlige køretid ud. Dermed har konsulenterne ikke taget højde for alle dem, der hver dag er fraværende pga. sygdom, ferie og uddannelsesaktiviteter.

Formanden Dansk Jernbaneforbund, Ulrik Salmonsen, afviste igår på DRNyheder, at der kunne effektiviseres på løn og arbejdstid, sådan som konsulenterne anbefaler i rapporten. Han trak dog senere i land på TV2Nyhederne.

- Det er op til arbejdsgiverne at effektivisere. Det kan man. Det kan man altid, sagde Ulrik Salmonsen til TV2Nyhederne.

Her er lokomotivfører Erik Pedersen typiske arbejdsdag - fordelt på dag-, aften- eller nattevagt: