Omkring tre ud af fire ledere i dansk erhvervsliv står til rådighed for jobbet døgnet rundt, viser ny undersøgelse fra Lederne. Men der er slet ingen grund til, at lederne skal være på hele tiden, mener ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup.

»Er til rådighed døgnet rundt / og så flinke at det næsten gør ondt«.

Sådan sang musikeren CV Jørgensen i dansk rocks guldalder for snart 30 år siden. I dag kan rigtigt mange ledere i dansk erhvervsliv stemme i med samme sang. En meget stor del af lederne i de danske virksomheder mener, at de mere eller mindre er på job hele tiden. Det viser en undersøgelse, som Lederne har lavet.

I alt 4.250 medlemmer er blevet spurgt om, hvor meget de arbejder. 75 pct. svarer, at de i et eller andet omfang står til rådighed for arbejdspladsen døgnet rundt.

Det er et udtryk for, at grænserne mellem arbejde og fritid for alvor flyder ud. Udviklingen er kommet for at blive, men både Lederne og ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup kommer med en klar advarsel. Risikoen for at brænde ud alt for tidligt er stor.

»Der er ikke mange arbejdspladser tilbage, hvor medarbejdere og ledere tjekker ind og ud. Vi er i en form for alarmberedskab hele tiden – også når vi holder fri. Udfordringen ligger i, at det er blevet den enkeltes ansvar at håndtere det og administrere det. Det betyder, at det er den enkelte selv, der skal sætte grænsen for, hvornår det er hensigtsmæssigt at stå til rådighed, og hvornår det ikke er det. Men det er de færreste, der er klædt på til det,« siger ledelsesrådgiver hos Lederne Heidi Lindrod.

HUn fremhæver, at dem, som for eksempel lige skal tjekke deres mail hele tiden for at se, om der er kommet noget nyt og vigtigt, er dem, som for alvor er i farezonen.

»Sagerne med udbrændthed og stress er stigende. Der er for mange ledere, som bare accepterer kulturen på området. Men de skal selv sætte dagsorden og være rollemodeller for medarbejderne. Hvis lederne tjekker deres mail hele tiden, tror medarbejderne også, at de skal gøre det«,« siger Heidi Lindrod.

Arbejdsbyrden for stor

I undersøgelsen fra Lederne kan man ligeledes se, at omkring halvdelen af lederne mener, at de arbejder mere, end de har lyst til. Mange mener desuden, at deres arbejdsbyrde er for stor.

Ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup påpeger, at tallene for, hvor meget vi arbejder, skal tages med et vist forbehold. Vi arbejder ofte mindre, end vi tror. Men hun mener generelt, at tallene fra Lederne er foruroligende.

Ud over i ekstraordinære situationer er der nemlig ingen rationel grund til, at lederne skal sidde på spring og være på arbejde hele tiden. Ideen om, at mellemlederne skal være »på« hele døgnet, er en fantasi skabt af frygt – frygt for ikke at leve op til sit ansvar og frygten for at blive forbigået, hvis man ikke er tilgængelig hele tiden, mener Charlotte Mandrup.

»Lederne gør sig tilgængelige, fordi det giver en oplevelse af uundværlighed, hvilket dæmper frygten for at blive irrelevant, mens man vender ryggen til. Og det giver en fornemmelse af at være på toppen af tingene – også under ferie eller weekend: »Jeg har brug for at vide, hvad der sker«,« siger Charlotte Mandrup.

»Den adfærd hjælper hverken virksomheden i det lange løb, eller lederen, som ikke er den bedste udgave af sig selv på den lange bane, hvis han giver efter for sin egen bekymring,« siger Charlotte Mandrup.

Skab distance

Hun fremhæver, at holdningen med at være »på« hele tiden giver to problemer. Det ene problem er, at man aldrig får renset hovedet ordentligt og aldrig bliver helt frisk, hvis man konstant har opmærksomheden rettet mod jobbet. Det andet problem er, at hvis man holder frygten og ængstelsen i live over en længere periode, kan det i yderste konsekvens føre til sygdom.

»Det er de færreste ledere, der gør sig tilgængelige døgnet rundt kun for at følge virksomhedens positive udvikling,« siger Charlotte Mandrup, der mener, at det er afgørende at få skabt en professionel distance til jobbet.

På arbejdsgiversiden er arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening Christina Sode Haslund enig i, at problemet er kommet for at blive. Hun opfordrer medarbejderne og ledelsen til at gå i dialog om, hvordan vi fremover håndterer det grænseløse arbejde.