Feedback. Mindre fravær og en bedre indstilling til gruppearbejde er blandt de plusser, Øregård Gymnasium har oplevet ved en karakterfri klasse. Nu udbredes forsøget.

På Øregård Gymnasium nord for København får ingen af eleverne i de 1.g.-klasser, der begynder efter sommerferien, karakterer i det første halve års grundforløb. Det har gymnasiets ledelse besluttet, efter man har oplevet gode erfaringer med mindre karakterræs i den 1.g.-klasse, der som et forsøg har været karakterfri i dette skoleår.

Det sker samtidig med, at flere gymnasiers spredte forsøg med karakterfri klasser har været inspiration til et nyt rammeforsøg med karakterfri 1.g.-klasser, der er blevet en del af den nye gymnasiereform, som træder i kraft i 2017.

Markant mindre fravær, bedre indstilling til gruppearbejde og øget motivation for at lære er nogle af de foreløbige resultater af Øregårds forsøg med den karakterfri klasse.

»Vi har haft rigtig gode erfaringer med vores karakterfri klasse i år. Eleverne kan bedre udfordre sig selv fagligt, når de fokuserer på, hvad de kan lære fremfor på det tal, de får smidt i hovedet. Det tyder på, at eleverne ikke længere er så tilbøjelige til at sætte hinanden i bås, når de skal arbejde i grupper. Der har tidligere været en tendens til, at man ikke gider at arbejde i gruppe med dem, der kun får 02. Men når eleverne ikke ved, hvad de andre får, er de mere åbne over for, at klassekammeraterne kan byde ind med noget positivt,« forklarer vicerektor Birgitte Hansen fra Øregård Gymnasium.

Mindre fravær og mere læring

I den karakterfri klasse har eleverne fortsat fået karakterer i de fag, de afslutter efter 1.g., men i de øvrige fag er lærerens feedback blevet opprioriteret på bekostning af karaktergivningen. Al erfaring viser, at eleverne kun fokuserer på karakteren, hvis de får karakterer og feedback samtidig. Det er et problem, fordi læreren i sin feedback forsøger at vejlede eleven til bedre præstationer.

Den endelige evaluering, som udarbejdes i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, foreligger først efter sommerferien, men Øregård Gymnasium har allerede konstateret positive effekter.

»Vi har konstateret, at eleverne har øget lyst til at lære og øget motivation. Klassen er præget af en stærk faglighed og en kraftig reduktion i fraværet, hvilket er meget positivt i forhold til læring. For os lærere har det betydet, at vi nu føler, at vi kender eleverne fagligt langt bedre, end vi gjorde tidligere. Det er en vigtig lære af projektet,« siger Peter Brøndum, der er projektleder på forsøget.

Sidste år viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at gymnasieelever går mere op i karakterer, end de har gjort tidligere. 31 procent af eleverne erklærede, at karakterer har »meget stor« betydning for dem. Ud over Øregård Gymnasium har også Gefion Gymnasium i København og seks jyske og fynske gymnasier eksperimenteret med karakterfri klasser.