De høje karakterkrav på de videregående uddannelser presser nogle elever til at snyde til eksamen, lyder det fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Eleverne søger blandt andet uretmæssig hjælp på Facebook under eksamen.

Hvis drømmeuddannelsen kræver et højt karaktergennemsnit, vil nogle gymnasieelever gå langt for at klare sig godt til eksamen. Også længere end det tilladte.

Politiken skriver mandag, at elever på landets gymnasier fristes til at søge hjælp på internetsider som Facebook og Studieportalen, når de har internetadgang under eksamen, selv om det er stik imod reglerne. Og det skyldes ifølge formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Mathilde Lynggaard Vinther, at de føler sig pressede af de høje adgangskrav på de videregående uddannelser.

»Karaktererne er afgørende for vores fremtid, og adgangskravene på de videregående uddannelser vokser. Det lægger et ekstra pres i forhold til, at man skal klare sig godt til eksamen, og derfor finder nogle på at snyde,« siger hun og understreger, at hun dog ikke opfatter problemet som »særligt stort«.

Hvor meget eksamenssnyd der forekommer, findes der da heller ikke endegyldigt svar på. Men ved sommerterminen sidste år rejste gymnasiecensorerne ifølge Undervisningsministeriet 260 formodninger om snyd i forbindelse med de digitale skriftlige prøver på gymnasiale uddannelser, skriver Politiken. I 2011 var tallet 190.

Ifølge Mathilde Lynggaard Vinther vil der altid være brodne kar, og hun mener ikke, at det vil gavne noget at fjerne internetforbindelsen fra eksamenerne. Tværtimod.

»At et fåtal af eleverne snyder, gør ikke, at vi skal kaste vores eksamensform tilbage til stenalderen. Selvfølgelig skal man have adgang til internet under mange eksamener, for det er et vilkår i dag. Det er en del af vores undervisning, vi skal bruge det på de videregående uddannelser, og vi skal bruge det, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet. Det ville være absurd at fjerne internetadgangen fra eksamen,« siger Mathilde Lynggaard Vinther.

Gymnasieelevernes formand mener i stedet, at bedømmelsen af eksamensopgaverne skal være bedre til at rumme elevernes internetadgang.

»Vurderingssystemet må tage højde for, at vi også kan bruge internet, og der er vi ikke endnu. Det trænger til at blive tilpasset og opdateret,« siger Mathilde Lynggaard Vinther.