I næsten 20 år har grev Erik Danneskiold-Samsøe og hans gren af familien kæmpet for at beholde Gisselfeld Slot, som i 2010 blev overtaget af hans niece. Nu forsøger grevens datter og lillebror endnu engang at vinde slottet tilbage ved en retssag. Og de håber på, at nogle næsten ukendte gamle dokumenter kan hjælpe dem.

En familiefejde uden ende. Sådan kan man vist med rette kalde det bitre familieopgør, der siden 1998 har udspillet sig omkring Gisselfeldt Slot ved Haslev på Sydsjælland. Og tirsdag kan familien føje endnu et kapitel til føljetonen, når den tidligere slotsherre grev Erik Danneskiold-Samsøes datter og bror tørner sammen i rettet mod grevens niece, som er den nuværende slotsfrue, i håb om, at grevens side af familien kan få slottet tilbage.

Opgøret om, hvem der skulle overtage slottet, efter at grev Erik Danneskiold-Samsøe ved dom blev erklæret uegnet til at styre det store gods, endte efter års tovtrækkeri mellem greven Erik Danneskiold-Samsøe og Gisselfelds bestyrelse med, at greven i 2010 blev smidt på porten, hvorefter hans niece Helene Danneskiold-Samsøe blev indsat som overdirektør for godset og dermed fik rollen som slotsfrue.Men her stoppede sagen ikke. For den sydsjællandske greve nægtede at give sig i den mærkværdige kamp om godset, hvor blandt andet et 300 år gammelt testamente var omdrejningspunkt. I testamentet står, at mænd har arveret frem for kvinder.

Efter at grev Erik Danneskiold-Samsøe blev afsat fra posten som overdirektør for slottet, fik hans eneste barn, datteren komtesse Erica Danneskiold-Samsøe ellers tilbudt, at hun kunne overtage slottet og overdirektørposten. Men hun ville ikke tage stilling til sagen, da hun mente, at det stred imod den oprindelige fundats - nemlig at slottet skulle ejes af en herre. Bestyrelsen tolkede komtessens ubeslutsomhed som et nej, hvorefter grev Eriks storesøster, Christina Danneskiold-Samsøe fik tilbudt slottet. Men også hun takkede nej.

Det gjorde den ældste af hendes tvillingedøtre, Helene Danneskiold-Samsøe, der fik buddet efter sin mor, dog ikke. Og i 2010 endte Helene Danneskiold-Samsøe altså med at overtage det store sydsjællanske slot, der med 4000 hektar skov og landbrug er blandt landets største,

Niecens overtagelse af slottet har siden da været en torn i øjet på grev Erik Danneskiold-Samsøe, hans lillebror Ulrik Danneskiold-Samsøe samt komtesse Erica Danneskiold-Samsøe.

Komtessen mener nemlig ikke, at hun nogensinde gav rigtigt afkald på at overtage slottet, og derfor mener hun, at hun fik det uberettiget frataget. Sammen med sin farbror, Ulrik, stævnede hun derfor Helene Danneskiold-Samsøe i 2014. Byretten mente dog ikke, at hverken datter eller farbror skulle have slottet tilbage, og nu har parret altså valgt at føre sagen for landsretten.

Helene Danneskiold-Samsøe har de seneste mange år fungeret som overdirektør på Gisselfeld.
Helene Danneskiold-Samsøe har de seneste mange år fungeret som overdirektør på Gisselfeld. Foto: Bax Lindhardt
Vis mere


Sagen skulle egentlig have været for landsretten sidste år, men familien skiftede advokat, og derfor blev sagen udsat til i år.

Erica og Ulrik Danneskiold-Samsøes nye advokat, Finn Schwarz, forklarer, at retten især skal tage stilling til, om det var det rigtige valg, da Helene Danneskiold-Samsøe blev valgt til overdirektør for Gisselfeld.

»Der et af hovedspørgsmålene, og vi mener, at både Erica, der er datter af den tidligere overdirektør Erik, samt Ulrik, der er hans bror, begge er bedre berettiget til overdirektørstillingen, end Helene var det,« forklarer Finn Schwarz til BT.

Men hvad baserer i på, at de skulle være bedre berettiget?

»Hvis vi tager Erica, og man får ret i det synspunkt, at kvinder skulle være berettiget til at overtage stillingen (modsat hvad der står i testamentet, red.), så er hun jo datter af Erik, og derved er hun bedre berettiget (end Helene, red.) – og hun har ikke givet afkald på at overtage stillingen,« siger Finn Schwarz.

»Og hvis vi tager Ulrik, så er der nogle afkaldserklæringer fra 1984-85, hvor alle søskende faktisk giver afkald til fordel for Ulrik,« forklarer advokaten.

Netop  afkaldserklæringerne kan ses som familiens hemmelig våben i sagen. Deres eksistens har godt nok tidligere været belyst, men ifølge Finn Schwarz har de ikke været brugt så meget i retten:

»De har faktisk ikke har været ret meget inde i spillet indtil videre,« forklarer han.

Ifølge Finn Schwartz er afkaldserklæringerne dokumenter, som i 1984 og 1984 blev underskrevet af alle grev Eriks dengang fem søskende.

»Der underskrev de, at hvis Erik holdt op, så skulle det være Ulrik, der overtog,« forklarer Finn Schwarz.

Den 51-årige grev Ulrik Danneskiold-Samsøe er den yngste i søskendeflokken, der foruden Erik Danneskiold-Samsøe også tæller storesøsteren Christina, som er mor til Helene, samt broderen Ulf. Derudover har der været yderligere to brødre, som dog begge er døde.

BT har mødt både Helene Danneskiold-Samsøe, Erica Danneskiold-Samsøe samt Erik Danneskiold-Samsøe foran Østre Landsret tirsdag. Ingen af parterne ønsker at udtale sig om sagen, før den er afgjort.

Erik Danneskiold-Samsøe fortæller dog, at det vil betyde meget for ham, hvis enten hans datter eller hans bror får tilkendt det karakteristiske røde slot.

»Det ville være godt at få det tilbage. Det ville virkelig betyde meget,« siger han til BT.

Erik Danneskiold-Samsøes far overtog Gisselfeld i 1969. Efter faderens pludselige død overtog Erik Dannekiold-Samsøe slottet i 1975, hvor han altså boede, indtil han blev smidt ud i 2010.