Sådan kan det se ud, hvis der sker en atomulykke på atomkraftværket Forsmark i Småland.
Sådan kan det se ud, hvis der sker en atomulykke på atomkraftværket Forsmark i Småland.
Hvis der sker en atomkatastrofe på et af de svenske atomkraftværker, så kan det gå ud over Danmark. Store dele af landet kan nemlig risikere at få radioaktivt nedfald, viser en ny rapport fra miljøorganisationen Greenpeace. I rapporten vises tre scenarier, som kan gøre sig gældende, hvis ulykken indtræffer. Scenarierne er lavet af University of Natural Resources and Applied Life Science i Wien, oplyser Greenpeace.

Se grafikken længere nede i artiklen.

Sverige har i øjeblikket tre fungerende atomkraftværker; et ved Gøteborg, ét i Småland og et nord for Stockholm. Og som det ses på alle tre scenarier, så kan Danmark - og især det østlige Sjælland - næsten ikke undgå at blive ramt, omend det kommer an på vindforholdene.

Greenpeace påpeger desuden i sin rapport, som er lavet af et researchbureau på basis af denne rapport, at sikkerheden på de svenske kraftværker er for ringe efter en række sikkerhedsbrister de seneste år. Og derfor mener miljøorganisationen, at det bare er et spørgsmål om tid, før en katastrofe indtræder.

Barsebäck

Sverige lukkede ellers i 2005 det omdiskuterede atomkraftværk Barsebäck, der nærmest lå et stenkast fra København på den anden side af Øresund. Men risikoen for, at Danmark bliver ramt af en atomkatastrofe er der stadig - ikke mindst grundet, at Sveriges største atomkraftværk Ringhals ligger tæt på Göteborg.

- Det er klart, at risikoen er større, jo nærmere atomkraftværket ligger på Danmark. Men atomkraftværker som Ringhals ved Göteborg kan også under de rigtige vindforhold udgøre en risiko for store dele af Danmark, har professor i fysik ved Roskilde Universitetscenter, Bent Sørensen, tidligere udtalt til Avisen.dk

Trods risikoen for, at det kan gå temmelig galt, hvis der opstår en ulykke på de svenske værker, så er der ikke den store bekymring at spore hos Beredskabsstyrelsen.

- Vi har noteret os, at der har været nogle episoder, der har været beskrevet i medierne, og vi følger med i udviklingen, men vi har fuld tiltro til, at de svenske myndigheder har kontrol med deres kernekraftværker, siger Michael Brøndel, der er chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Og samme melding lyder fra DTUs forskningscenteret Risø.

- Man kan jo ikke give nogen garantier for noget som helst, men generelt er sikkerhedsstandarden på de svenske værker fin, siger Erik Nonbøl, der er seniorforsker på center for nuclear forskning.

Artiklen fortsætter under grafikken.


(Mobilbruger? Se grafikken her.)

Hos beredskabsstyrelsen har man dog en plan for, hvad man vil gøre, hvis det går galt. Døgnet rundt overvåger et automatisk målesystem mængden af radioaktivitet i luften over Danmark. Hvis mængden af strålingen pludselig stiger unaturligt meget, så bliver en alarm udløst og beredskabet træder i kraft og vurderer, hvordan man vil takle situationen.

- Vi har ikke nogle konkrete scenarier, som vi opererer med. Billedet kan være meget mere dynamisk, end man kan forholde sig til i et enkelt scenarie. Det er meget uforudsigeligt, for det afhænger af to ting: Dels hvor stort et udslip, der er tale om, og dels hvordan vejrforholdene er den dag, siger Michael Brøndel og tilføjer:

- Hvis vi bliver varslet om et udslip, så vil vi straks udregne en prognose for, om Danmark vil blive berørt, og hvordan det kan sprede sig over Danmark, siger han.

Ringhals 2

Selv om der ved en atomkatastrofe i et af vores nabolande sandsynligvis vil falde radioaktivt affald ned over Danmark, så kan vi dog også ånde lettet op. Det atomkraftværk, der ligger tættest på Danmark, er Ringhals ved Göteborg, og der fra er der hele 55 kilometer til den nærmeste danske kyst, nemlig Læsø.

Ifølge Beredskabsstyrelsen evakuerer man typisk folk i en radius op til 25 km fra en atomkatastrofe, og derfor er der godt nyt til danskerne.

- Ved et eventuelt udslip er det vores vurdering, at strålingen næppe vil være så høj, at det vil være nødvendigt at evakuere berørte borgere, da afstandene til de nærmeste kernekraftværker er forholdsvis store, siger Michael Brøndel.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.