Hvis pårørende bliver tilbudt fri og gratis psykologhjælp, vil den økonomiske gevinst for samfundet være på 408 millioner kroner, viser en nu analyse.

Hvis man stiller gratis psykologhjælp til rådighed for pårørende til psykisk syge, vil den samfundsøkonomiske gevinst være på 408 millioner kroner. Det viser en analyse fra pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, skriver Jyllands-Posten.

Når pårørende sygemelder sig, er det blandt andet udgiften til sygedagpenge og produktivitetstab, der koster mange penge for samfundet.

»Det er frygteligt hårdt at være pårørende til en psykisk syg. Du er på i døgnets 24 timer, og det er ofte den pårørende, som skal have overblikket for den syge. Det er en kæmpe belastning, som tærer på den pårørende,« siger Birgit Elvang, som formand for Bedre Psykiatri, til Jyllands-Posten.

I dag indebærer psykologhjælp til pårørende 12 konsultationer, som kræver, at man er blevet henvist at sin praktiserende læge. Det offentlige betaler 60 procent af prisen, mens man som pårørende betaler resten. Ifølge analysen vil der allerede efter to år være en samfundsgevinst på 408 millioner kroner, og fortjenesten vil stige med tiden. Efter fem år vil den være på 720 millioner kroner og efter 15 år på 1,8 milliarder kroner.

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S), siger til Jyllands-Posten, at han har sympati for tanken om at hjælpe de pårørende, men det bliver ikke umiddelbart med gratis adgang til psykologhjælp, siger han.

Hvis hjælpen skal være gratis, skal den nuværende ordning udvides, og Bent Hansen kan ikke se, hvor penge til en udvidelse skulle kunne findes.