Da Københavns Universitets rektor i 2006 var til festmiddag med den svindelanklagede Milena Penkowas søster og mor sagde han tillykke. Egentlig burde han have kondoleret. For på det tidspunkt havde de været døde i tre år. Det var i al fald hvad Penkowa havde skrevet i et brev til selvsamme rektor, og brugt som undskyldning for at sjuske med en doktorafhandling.

Nu kunne nogen måske tro, at det spøger i det universitære miljø - ligesom i en roman af thrillerforfatteren Dan Brown. Men forklaringen er mere simpel.
Som tidligere nævnt her på bt.dk beskrev Penkowa sin 'tragedie' i et brev til den senere rektor Ralf Hemmingsen som forklaring på en masse fejl og unøjagtigheder i hendes doktorafhandling. Som skulle berettige Penkowa til at modtage landets fornemmeste doktorgrad.

- Onsdag 14. maj forulykkede min mor og søster i Belgien i bil, hvorefter jeg har brugt meget tid på hospitalet og især begravelsen, skrev Penkowa i sin begrundelse. Det har vist sig at begge lever i bedste velgående.

Derfor undrer det flere i det universitetsmiljøet, at rektor Ralf Hemmingsen kunne deltage i festen, da Penkowa tre år senere fejrede sin nye doktorgrad, uden at bemærke at de to døde nu pludselig var spillevende. De stolte familiemedlemmer hilste endda på rektoren.
 
- Jeg hilste på dem begge, men jeg var ikke klar over at de var døde, siger professor Elisabeth Bock til Politiken.

Bock er en af Penkowas skarpeste kritikere. Sammen med 57 andre topforskere har hun krævet en undersøgelse af Penkowa-skandalen. Ikke mindst af Hemmingsens rolle. Det viser sig, at han i flere tilfælde har set gennem fingre med Penkowas løgne. Han har ligefrem uddelt en næse til det bedømmelsesudvalg, som i første omgang afviste Penkowas afhandling. Et udvalg, som i øvrigt blandt andet bestod af ovennævnte Elisabeth Bock. Man må antage at 'næsen' blandt andet er begrundet i  den opdigtede tragedie i Belgien.

Som svar på Politkens spørgsmål om det undrede rektoren, at Penkowas (afdøde) søster og mor deltog i disputatsfesten, svarer Ralf Hemmingsen gennem sin kommunikationschef:

- Rektor på KU beskæftiger sig ikke med at holde rede på medarbejdernes familiemedlemmer, eller hvem der er til stede ved diverse receptioner. Oplysnigner i et følgebrev fra 2003, og hvordan de skulle forstås, var der ikke nogen, der var opmærksom på flere år senere.