Frygten for at blive angrebet af en eller flere beboere på et af landets asylcentre er ifølge personalet tilsyneladende så stor, at flere ønsker skud- og stiksikre veste. På Langeland har alle fem centre stiksikre veste liggende. En falliterklæring, mener FOA.

Hverdagen er blevet så utryg for nogle ansatte på landets asylcentre, at flere er begyndt at efterspørge skud- og stiksikre veste, som de kan trække i under arbejdstøjet.

Hos Langeland Kommune, der under samlebetegnelsen Asylcenter Holmegaard driver 17 asylcentre rundt om i landet, har man fået flere henvendelser fra bekymrede ansatte. Derfor har centerledelsen nu taget konsekvensen og indkøbt 10 skud- og stiksikre veste.

»Nogle medarbejdere har rettet henvendelse, fordi de nogle gange har følt sig utrygge. Der har været nogle verbale trusler, som de har været bekymrede for, kunne have ført til mere,« siger Ulrik Pihl, der er centerleder på Asylcenter Holmegaard. Han understreger, at de verbale trusler ifølge kommunens oplysninger endnu ikke har udviklet sig til farefulde situationer, hvor en stiksikker vest havde kunnet gøre en forskel.

De 10 veste ligger i øjeblikket fordelt på de fem asylcentre på Langeland, som kommunen driver. Der er tale om en slags »pilotprojekt«, fortæller Ulrik Pihl, der forventer, at Holmegaards lager snart udvides, så vestene vil være at finde på alle kommunens centre i nær fremtid. Præcis hvor mange veste, der skal ligge på hvert af kommunens centre, er endnu uklart, men det bliver formentlig to-fire, som medarbejderne så kan iføre sig efter behov.

Ikke til dagligt brug

»Det er ikke et spørgsmål om, at vi til dagligt skal gå rundt med de her veste, for det er slet ikke der, vi er. Det er for at skabe en tryghed og give et sikkert arbejdsmiljø og fordi, vi gerne vil bruge den mulighed, der her er, for at påføre personalet en ekstra sikkerhed, hvis de en dag skulle komme i en fysisk konflikt,« siger centerlederen og understreger, at han selvfølgelig aldrig håber, vestene bliver nødvendige.

Vestene kan fx blive nyttige ved svære samtaler med beboere, som kan være udadreagerende og truende, og hvor personalet vurderer, at snakken kan udvikle sig i en farlig retning, nævner Ulrik Pihl. Han understreger dog også flere gange:

»Vi opfordrer på ingen måde vores personale til at gå ind og tage del i en fysisk konflikt. Vi skal forsøge at tale os ud af det rent verbalt og ellers hellere trække os, og så er det sådan set en politiopgave og klare de problematikker, der opstår.«

Hos Fyns Politi, der dækker en stor del af det område, hvor Asylcenter Holmegaards centre ligger, har man ikke indtryk af, at trusler mod personalet på asylcentrene er overrepræsenteret blandt politiets arbejdsopgaver.

»Men det er ikke unaturligt, at politiet må tilkaldes, når der er så mange personer samlet på samme sted,« siger kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi, Charlotte Nyborg.

Holmegaard står alene med behov

En rundspørge, som Berlingske Research har foretaget, viser, at Asylcenter Holmegaard foreløbigt er det eneste center, der har investeret i de skud- og stiksikre veste. Berlingske har indsamlet oplysninger om 64 asylcentre, og på ingen af stederne er der kendskab til, at medarbejdere benytter sig af vestene i deres arbejde.

»Det er slet, slet ikke den virkelighed og oplevelse, vi har på vores centre – altså at det skulle være et specielt farligt job,« siger presseansvarlig for de ni asylcentre, som er en del af Asylcenter Vesthimmerland, Lars Vestergaard. Samme melding kommer blandt andet fra asyllejren i Thisted, hvor der ellers så sent som først på måneden var masseslagsmål blandt beboerne.

»Det ville undre mig helt enormt (hvis medarbejdere på stedet, overvejer stiksikre veste, red.), og jeg håber virkelig ikke, at det er tilfældet. Jeg har en tæt relation til medarbejderne og her taler vi åbent om tingene,« siger lejrleder Mika Røsholt.

Men selvom rapporterne fra landets øvrige asylcentre er klare, melder tre af fire forhandlere af skud- og stiksikre veste, som Berlingske har talt med, alligevel om, at der den seneste tid er kommet en ny kundegruppe - nemlig ansatte på asylcentre. Hos ProtectionGroup.dk i Randers, husker ejer Jonas Olesen konkret tre tilfælde, hvor ansatte fra asylcentre for nyligt har henvendt sig.

»De kom alle som privatpersoner og spurgte efter stiksikre veste, fordi de følte sig utrygge,« siger han og vurderer, at hans kunder fra asylcentre har punget ud af egen lomme til deres veste. Hvor medarbejderne kom fra, vides ikke.

FOA: »En falliterklæring«

Fagforeningen FOA, der huser flere medlemsgrupper med arbejde på asylcentre, betegner asyl-personales behov for skud- og stiksikre veste som en »trist« udvikling:

»Det er en ledelsesmæssig falliterklæring, at man ikke får klædt personalet fagligt på til at forhindre det her,« siger arbejdsmarkedskonsulent Charlotte Bredal og spørger retorisk:

»Hvis vi begynder at gå med både skud- og stiksikre veste og visirer, hvor stopper vi så henne?,« siger hun og påpeger, at en stiksikker vest kan sende et signal, der faktisk opildner asylansøgere, fordi vestene kan minde om de krigs- og konfliktscenarier, de er flygtet fra.

I stedet opfordrer FOA til, at asylcentrene sørger for at klæde personalet på – ikke fysisk, men fagligt – så de kan håndtere eventuelle konflikter før, situationen tilspidser og en stiksikker vest i værste tilfælde kan blive nødvendig.

FOA har - efter at Berlingske tidligere skrev om, hvordan flere ansatte på landets asylcentre har manglet en introduktion i eksempelvis konflikthåndtering – bedt Røde Kors og de kommuner, der driver asylcentre, redegøre for de ansattes sikkerhed for på den måde at få et overblik over forholdene på centrene.

Veste endnu ikke taget i brug

Tilbage hos Asylcenter Holmegaard ønsker Ulrik Pihl ikke at forholde sig til FOAs beskyldning om, at indkøbet af vestene er en ledelsesmæssig falliterklæring. Han erkender, at de skud- og stiksikre veste i nogle tilfælde risikerer at virke konfliktoptrappende, men påpeger også, at personalesikkerheden »altid er i første række«, og at det derfor gælder om at finde en balance.

»Der er intet, der er sort og hvidt. Hvis vi på nogen måde kan uddanne vores personale til at være verbalt konfliktnedtrappende, så vi aldrig kommer i situationer, hvor vi skal bruge vestene, så er det helt perfekt,« siger Ulrik Pihl.

Foreløbigt har der ifølge centerlederens oplysninger endnu ikke været tilfælde, hvor personalet har hevet vestene frem.

Udlændingestyrelsen har ingen kommentarer til personaleforhold på asylcentre. Integrations- og Udlændingeminister Inger Støjberg (V) har heller ikke ønsket at udtale sig om sagen.