Direktør Jonatan Schloss: - På vores hospital bruger vi også koder for patienter, der ikke skal genoplives eller på intensiv. Det er koder, der skrives i patientens journal, og det drejer sig om såkaldt terminale patienter. Det er kun aktuelt, når vi taler om patienter, hvor lægerne har vurderet, at de vil dø indenfor kort tid.

Det bør som regel drøftes med den pågældende patient, og hvis ikke det kan lade sig gøre pga. patientens tilstand, så bør det drøftes med de pårørende. Det er ikke noget krav. Og det er altid en lægefaglig vurdering i den konkrete situation, og hvis der sker forandring i patientens tilstand, skal koden selvfølgelig ændres.