Lærernes formand, Anders Bondo, håber til det sidste på en løsning, men der er ikke udsigt til nye udspil eller forhandlinger mellem parterne.

Håbet om at finde en løsning, der kan afværge lockouten af lærerne fra på tirsdag, er ved at rinde ud.

Det erkender de to forhandlere, KLs chefforhandler, Michael Ziegler (K), og lærernes formand, Anders Bondo Christensen.

Fredag kom lærerne med et udspil om at inddrage en mediator og internationale undervisningsforskere i bestræbelserne på at finde en løsning på de strandede forhandlinger. Men udspillet blev afvist af Michael Ziegler, og finansminister Bjarne Corydon (S) kaldte det for en »afledningsmanøvre«.

Anders Bondo Christensen har stadig et håb om, at KL kommer på andre tanker.

»Det forslag, som vi kom på banen med fredag, vil give os en ny indgang til at forhandle på. Tanken er at få forskere ind med et oplæg om, hvad der skal til for at få en god undervisning. Med den fælles viden kunne vi begynde på en frisk og se på hvilken aftale, der er brug for i Danmark,« siger lærerformanden.

Men Michael Ziegler er ikke kommet på andre tanker siden fredag.

»Det udspil, der kom fra lærerne, var der reelt ikke noget nyt i, det har vi kendt siden onsdag. I virkeligheden er det et forslag, der strider imod den danske model, som jo har en mæglingsperson, forligsmanden. Det giver ikke mening at opfinde andre modeller,« siger Michael Ziegler.

»Forslaget har også karakter af at være en forhaling. Hvis der er noget skolen har brug for nu, så er det afklaring. At gå ind i et forløb på et år med uklarheder om hvilke rammer, der gælder, og hvor debatten så vil fortsætte som de sidste fire måneder, det vil være utroligt skadeligt for folkeskolen.«

Spørgsmål: Men lærerne ønsker at starte på en frisk og viske tavlen ren. Hvorfor vil KL ikke være med til det?

»Det kan være en fin ide at lade sig inspirere at forskellige forskere, men det har bare ikke noget med arbejdstidsregler at gøre. Vi skal have nogle arbejdstidsregler, som kan rumme de næste ti folkeskolereformer. Vi ved godt, hvordan den type regler skal se ud. Det, som lærerne foreslår, er regler, der indsnævrer den måde, man kan arbejde på,« siger Ziegler.

Lørdag foreslog formand for SFs faglige landsudvalg, tidligere folketingsmedlem Karsten Hønge, at lade en voldgift løse konflikten. Det kunne eksempelvis være dommere fra Arbejdsretten, der blev sat til at finde en løsning, som parterne skulle erklære sig villige til at følge.

Michael Ziegler vil ikke kommentere forslaget, mens Anders Bondo Christensen ser det som mulig løsning.

»Jeg vil ikke afvise, at der kunne være en idé i det. Det er jo en helt håbløs situation, og i hvert fald har jeg meget svært ved at se perspektivet i en lockout, som bare kører. Det ændrer jo ikke noget. Og hvis alternativet er et indgreb, hvor lærerne bare tvinges til et eller andet, som, vi ikke tror på, vil fungere, så er det i hvert fald ikke at foretrække,« siger Anders Bondo Christensen ifølge Politiken.dk.