De millioner liter vand, der ophober sig i kældre og på vejstrækninger under skybrud, kan udnyttes ved tørke.

København. De fleste danske landmænd ånder sikkert lettet op, nu hvor et mere traditionelt sensommervejr har erstattet den lange tørkeperiode, der har præget sommeren i 2018.

Og det mere ustadige vejr inviterer også til de klassiske skybrud, der har fyldt både kældre og veje.

Siden 2011, hvor København blev oversvømmet i forbindelse med et voldsomt skybrud, har der været et stadigt større fokus på at planlægge anlægsarbejde, så det leder vand væk fra netop dybe kældre og lavtliggende vejforløb.

Men netop det ensidige fokus på at lede vandet væk er forfejlet, siger professor fra Institut for Geografi og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Marina Bergen Jensen.

- Sommerens tørke viser, at vi skal forberede os på ekstremer i hver sin ende af skalaen. Det vil sige løsninger, der arbejder med naturen uanset om der kommer for meget eller for lidt vand, siger hun.

Ifølge Marina Bergen Jensen er den nuværende og planlagte skybrudssikring i Danmark for dårlig. Den fokuserer for snævert på ekstrem nedbør.

Men efter dette års sommer er der forhåbentlig skabt mere opmærksomhed omkring fornuften i at sikre sig mod tørke.

- Fidusen er at kombinere nedsivning med dræning. På den måde får jorden tilbudt vandet og kan suge til sig, så længe der er plads.

Danske kommuner er generelt langt fremme, hvad angår klimatilpasning.

Men Marina Bergen Jensen mener dog, at der mangler en diskussion om, hvordan løsningerne bør hænge sammen med naturgrundlaget.

- I Kina har man iværksat et program, hvor 30 byer skal omdannes til såkaldte sponge cities, altså svampebyer. Her er idéen, at regnafstrømningen skal nedsive og fordampe inden for bygrænsen.

- I modsætning til danske klimatilpasningsplaner er der opsat kvantitative mål for, hvor stor en del af den årlige nedbør, der skal kunne tilbageholdes, og dermed et mål om at opnå en vis vandbalance, siger hun.

Sammen med forskerkolleger på Københavns Universitet følger hun nøje aktiviteterne i Kina, siger hun.

/ritzau/