En af de største miljøskandaler i flere år kan, ifølge eksperter, være under opsejling i et af Danmarks smukkeste naturområder - et delvist fredet landskab ved byen Vandel mellem Vejle og Billund.

Her har en lokal storentreprenør ulovligt og til fare for miljøet opbevaret og bearbejdet flere tusinde ton forurenede sten fra gamle jernbaner - såkaldte skærver - i en grusgrav på en nedlagt militærbase. Efterfølgende er de forurenede sten, ifølge flere kilder, blevet blandet med frisk sand og grus og solgt til byggeindustrien.

Randbøldal Vandværk henter sit vand fra netop den grundvandslomme, der løber under grusgraven, og i 2011 afslørede en rutinemåling en mindre koncentration af stoffet dichlorbenzamid, også kendt som BAM i vandboringen. BAM stammer fra et ukrudtsmiddel, der er brugt i store mængder på blandt andet jernbaner, og derfor bør det undersøges til bunds, om stoffet kan stamme fra de brugte skærver, mener foreningen og vandværkets formand, Helle Jacobsen.

Hør hvad hele interviewet med Helle Jacobsen over artiklen.