- Underklassen har ingen værdier eller moral. De forholder sig ikke til hvad der er rigtigt eller forkert

De hårde ord kommer fra 35-årige Karina Pedersen, tidligere klummeskribent på 180 grader og forfatter til bogen "Tanker om underklassen", som står til udgivelse senere på året.

Hun bruger ordet 'underklasse' om de personer, som ikke ønsker at bidrage til samfundet eller klare sig selv. Ikke nødvendigvis de danskere med laveste indkomster. Nu tager hun bladet fra munden i forbindelse med sagen om den 'dovne' Robert Nielsen.

Karina Pedersen er selv født i en familie med en mor på evig overførselsindkomst og et par kriminelle brødre. Hun forklarer, at hverdagen handlede om at få penge ud af kommunen.

- Når førtidspensionen så endelig kom i hus, så fejrede man den med champagne og othellokage, siger hun.

- Mange fra underklassen forsøger at få tilkendt en førtidspension, så de kan slippe for at kommunen forsøger at sætte dem i arbejde. Samtidigt så får de en blåstempling fra kommunen om, at de jo ikke kan arbejde, selvom de i virkeligheden godt kan.

Hun mener ikke at Robert Nielsen er noget særsyn, udover at han står frem og siger tingene, som de er.

- Han er et klassisk barn af velfærdsstaten. Han siger jo, at han ikke er blevet behandlet ordentligt på sine arbejdspladser og derfor har sagt op. Hvis han ikke får det præcist, som han vil have det, så vil han slet ikke være med. Jeg tror, at uanset hvordan man taler til ham, så vil han føle sig dårligt behandlet, siger Karina Pedersen.

Karina Pedersen mener, at der findes en tabermentalitet hos underklassen, som gør at de skyder skylden for deres problemer på alle andre end dem selv.

- Det er grundstenen i underklassens problemer. I stedet for at kigge på en selv, så er det altid alle mulige andres skyld. Det er i virkeligheden en slags selvbedrag, siger hun.

- Og så kan du heller ikke løse dine egne problemer. Det er ligesom alkoholikere. De bliver først ædru, når de erkender deres problem.

- Der er ikke nogen ansvarsfølelse overfor resten af samfundet. Da jeg var lille, så grinede mine brødre af mig, hvis jeg købte noget slik til mig selv. De havde bare stjålet deres og havde meget mere. Så var det jo mig, der var idiot, siger Karina Pedersen.

- Den samme tankegang gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Hvis du har et arbejde, så er du idiot. Du kunne jo også få penge for ikke at lave noget, siger hun.

Ifølge Karina Pedersen, så er løsningen ikke mere eller mindre kontanthjælp.

- Kontanthjælpen har skabt et åndeligt vakuum. Den venstreorienterede og intellektuelle del af velfærdsdebatten snakker om, at de fattige lever under umenneskelige vilkår. Den snak skaber bare endnu flere undskyldninger for underklassen til at retfærdiggøre, hvorfor de ikke vil lave noget fornuftigt, siger Karina Pedersen.

Det er tværtimod debatter, som den om 'Dovne' Robert, der på sigt hjælper.

- Så bliver de danskere, der bidrager og betaler skat så vrede og sure, at de ikke gider finde sig i det. Den proces er i gang nu. Der er behov for et paradigmeskifte, siger hun.

De Radikale er ikke begejstrede for Robert Nielsen. Men heller ikke for Karina Pedersens opsang til det hun kalder underklassen, som hun anklager for at være uden moral.

- Det er ikke et billede, som jeg kan genkende, siger Nadeem Farooq, arbejdsmarkedsordfører for De Radikale.

- Det er muligt, at nogle der får en førtidspension fejrer det, men jeg tror, at de mennesker har ondt i livet på en eller anden måde. For dem kan en førtidspension være en stor aflastning, siger han.

- Det er synd, at alle kontanthjælpsmodtagere nu slås i hartkorn med Robert Nielsen. Mange af dem vil gerne i arbejde. Andre har ofte psykiske vanskeligheder. Der er grund til at være forarget over Robert Nielsen, men alle er ikke som ham, siger Nadeem Farooq.