Kommuner vil indføre totalt rygeforbud - både på arbejdspladsen og ved hjemmearbejde. Ud fra et etisk perspektiv er dele af forslaget for vidtgående, mener professor.

Rygning koster hvert år omkring 13.000 danskere livet. Og storrygere dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt.

For at komme det alvorlige samfundsmæssige problem til livs foreslår Kommunernes Landsforening nu, at alle kommunale arbejdsladser indfører et totalforbud mod rygning i arbejdstiden. Det skal gælde i hele arbejdstiden, under transport, samt når medarbejderne arbejder hjemmefra.

Samtlige af landets 98 kommuner vil ifølge Politiken blive opfordret til at indføre et sådant forbud.

Men selv om der vil være en klar sundhedsgevinst, så kan det ud fra et etisk perspektiv blive for indgribende, mener professor Thomas Søbirk Petersen, der bl.a. forsker i virksomheds- og sundhedsetik på Roskilde Universitet.

Han peger blandt andet på, at det vil være meget vidtgående, hvis man indfører sanktioner over for medarbejdere, der f.eks. går ned på parkeringspladsen ved deres arbejdsplads og ryger en cigaret.

»Jeg er helt med på, at vi skal gøre en stor indsats for, at der er færre, der ryger. Men vi skal også passe på, at det ikke bliver for voldsomt. Hvordan pokker skal det håndhæves? Skal man følge efter folk for at tjekke, om de sætter sig i en park 300 meter væk og ryger en cigaret på en bænk?,« spørger professor Thomas Søbirk Petersen fra Roskilde Universitet.

Ude af proportioner

Han mener som udgangspunkt, at det er godt, at arbejdspladserne sender et klart og tydeligt signal om, at rygning er en rigtig dårlig idé - og det er også fint, at de beder rygerne om at opholde sig uden for arbejdspladsens matrikel.

»Men det er ude af proportioner, hvis man f.eks. begynder at holde øje med folk, der går uden for arbejdspladsens område, eller fyrer folk for at ryge en cigaret i arbejdstiden. Man kan være nervøs for, at en anti-rygekampagne kan skyde sig selv i foden ved at blive meget totalitaristisk,« siger professoren.

Han nævner også, at det vil være 'for indgribende i privatlivets fred', hvis man fra kommunernes side dikterer, at medarbejdere, der arbejder hjemmefra, ikke må ryge.

»Umiddelbart vil det være at gå over stregen, hvis man blander sig i, hvad folk gør, når de arbejder hjemme. Det må være op til dem selv. Det er fint at komme med nogle forslag om hjælp til rygestop, men man skal ikke begynde at banke på eller overvåge og sige, at du ikke må ryge i dit eget hjem,« siger professor Thomas Søbirk Petersen.

En række kommuner har allerede på eget initiativ indført et forbud mod rygning i arbejdstiden.

»Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for danskernes sundhed. Derfor opfordrer vi nu alle kommuner til at gøre en særlig indsats for at få flere til at stoppe med at ryge og færre til at begynde,« siger Thomas Adelskov (S), formand for social- og sundhedsudvalget i KL, til Politiken.