Skal eleverne have lov til at bruge deres mobil, når de går i skole? Det er et spørgsmål, der bliver heftigt diskuteret på folkeskolerne landet over. Mange skoler har de senere år indført, at eleverne skal aflevere mobilen i timerne. Men hos Hældagerskolen i Vejle har man taget skridtet videre.

Når eleverne møder ind til årets første skoledag torsdag, skal de nemlig aflevere deres mobiltelefon, når de møder ind kl. 8.00, og får den først igen, når de skal hjem kl. 15.00.

Og det er eleverne bestemt ikke tilfredse med.

15-årige Lukas Cimmino, der begynder i 9. klasse, synes, det er absurd, at lærerne skal bestemme over deres mobiltelefoner i pauserne.

»Vi elever synes, det er absurd, at lærerne hele tiden siger til os, at vi skal være mere voksne og skal opføre os som voksne, og samtidig føler de, at det er nødvendigt at tage mobilerne fra os,« siger Lukas Cimmino, der mener, at lærerne stadig hænger i en gammel opfattelse af, hvad social samvær er:

»De siger, at de gør det for, at vi skal være mere sociale sammen, men jeg tror ikke, at lærerne ved, hvordan unge er sammen i dag. De ser bare, at vi altid bruger mobilerne. Det gør vi ikke,« siger Lukas Cimmino, der synes, at det var en fin regel at skulle aflevere mobilen i timerne, men at det er over grænser at tage dem i pausen:

»For det første mener jeg, at vi vel selv må bestemme, hvad vi laver i pauserne, og det er ikke min oplevelse, at folk bare sidder med deres mobiler. Derudover så stresser det os rent faktisk mere, når man ikke har mobilen på sig. Nu kan vi kun blive kontaktet gennem en skoleleder, hvilket kan tage lang tid, og det er forkert,« siger Lukas Cimmino, der også peger på det ironiske i, at skolens kantines primære betalingsmodel er MobilePay.

Viceskoleleder på Hældagerskolen i Vejle, Henriette Aaby Enevoldsen, forstår elevernes frustration, men hun er overbevist om, at de vil blive glade for det på sigt. Forbuddet, der træder i kraft på første skoledag torsdag, er indført efter, at alle lærerne har meldt tilbage, at de ser det som et problem.

»Vi har gjort det, fordi vi oplever, at vores frikvarterskultur og det sociale samvær bliver ramt af, at de unge sidder med mobilerne og er mere optaget af, hvad der sker på skærmen, end det omkring dem,« siger Henriette Aaby Enevoldsen.

Men er det ikke en gammeldags holdning, at børn skal spille fodbold i frikvaretet? Mobilen er vel en integreret del af de unge i dag?

»Nej. Vi kan se, at eleverne på vores skole ikke har lært det endnu. Vi kan se, at det går ud over deres frikvarterer. Lærerne er jo om nogen engageret i, at deres elever har det godt og udvikler sig. Når lærerne så kommer til os ledere og siger, at de er bekymret, så lytter vi. Det kan godt være, det er gammeldags, at man skal spille fodbold eller lege med pinde, men vi tror på, at det kommer til at gøre en forskel for elevernes måde at være sammen på,« siger hun og afviser Lukas' Cimminos påstand om, at de selv må bestemme i deres pauser:

»Skolepauserne er ikke sidestillet med fritid. Det er en del af skoletiden, hvor vi bestemmer, « siger Henriette Aaby Enevoldsen og fortæller, at de har set på erfaringer fra andre skoler, der alle har været positive.

Heldags-forbuddet vil først og fremmest vare indtil oktober, hvor lærerne og lederne så vil evaluere forløbet.

»Vi vil ikke kigge på, hvor mange sure elever eller forældre, vi har hørt fra, men på vores oplevelse af elevernes sociale samvær. Jeg kan godt forstå, at eleverne tænker, at vi ikke ser på dem som voksne. Men det handler ikke om, hvorvidt de er voksne eller ej. Det handler om, at vi gerne vil styrke et fællesskab på skolen,« siger Henriette Aaby Enevoldsen.

BT har samtidig talt med foreningen Skole og Forældre, der melder tilbage, at de oplever, at de fleste forældre er positiv stemt for et forbud af mobiltelefonen i timerne. I deres egen undersøgelse af området fra 2016 har de spurgt 141 folkeskoler landet over, hvad deres politik er.

Her svarer 39 procent, at der er mobilforbud i undervisningstimerne, mens 10 procent har totalforbud i hele skoletiden, hvilket også gælder frikvartererne. Samtidig har 35 procent svaret, at de ingen politik har på det område.

Der er ingen generelle regler på området, som skoler skal følge, da Skole og Forældre mener, at det skal være en lokal afgørelse, hvordan man håndterer mobiltelefoner.

Mor til Lukas Cimmino fra 9. klasse på Hældager Skole, Helle Madsen, synes dog ikke, at det skal være skolernes anliggende at tage mobilen fra dem i deres pauser.

»Jeg synes, det er forkert at tvinge dem til noget. Hvis de bare gerne vil stå og hænge, så lad dem det. Vi er i 2017, og her er mobiltelefonen altså en stor integreret del af deres hverdag,« siger hun.