Næsten hver femte asylansøger er nu et uledsaget flygtningebarn, og det koster staten dyrt

Der bliver flere og flere børn der krydser grænsen til Danmark uden at holde mor eller far i hånden. Mens antallet af asylansøgere generelt er faldet i årets første måneder, så udgør de såkaldte uledsagede flygtningebørn en stigende andel af den samlede flygtningestrøm til Danmark.

I januar måned i år var næsten hver femte af det samlede antal flygtninge uledsagede flygtningebørn. Helt præcist kom der 298, og det svarer til 18 procent alle alle asylansøgere. Det er en større andel end i nogen måned i rekordåret 2015. Da asyl-tilstrømningen toppede i november og december, var det 10 og 13 procent af den samlede flygtningestrøm til Danmark, der var uledsagede flygtningebørn.

Flygtningebørn er langt mere omkostningstunge end almindelige flygtninge og udgør derfor en ekstra udfordring.

Ikke bare i asylsystemet, men også når de har fået ophold og kommer ud i kommunerne. Her er udgifter på op til 90.000 kroner om måneden per flygtningebarn til kost, logi og pædagogisk personale ikke et særsyn. Det viser et svar fra Frederiksberg Kommune, som BT har fået indsigt i.

Har brug for støtte

»Alene det faktum, at det er store børn uden forældrenetværk, betyder, at de er mere krævende og har brug for mere socialpædagogisk støtte og psykologhjælp end voksne flygtninge,« siger Lars Larsen, der er konsulent i virksomheden LG Insight, der blandt andet rådgiver kommunerne om, hvordan de håndterer de mange flygtninge.

I Frederiksberg Kommune bor der eksempelvis 12 uledsagede flygtningebørn fra blandt andet Syrien og Eritrea på Allégårdens Ungdomscenter på Frederiksberg Allé - en kommunal ejendom, som tidligere var for børn med psykosociale problemer. Her koster pladserne ca. en million kroner om året. De store udgifter skyldes blandt andet, at der skal 12 pædagoger til at tage sig af lige så mange børn.

Og beløbet er ikke enestående. Da kommunen valgte Allégårdens Ungdomscenter som opholdssted for de uledsagede flygtningebørn, undersøgte man, hvad prisen var på forskellige opholdssteder i andre kommuner. Og her lå udgifterne på mellem 817.868 og 1.079.004 kroner om året per barn. Det oplyser chefkonsulent i Frederiksberg Kommune Kim Røssel til BT.

Det dyreste opholdssted ligger i Holbæk, og her koster det 89.917 kroner om måneden for hvert uledsaget flygtningebarn eller 1.079.004 kroner om året.

Staten betaler

Staten kompenserer dog kommunerne og betaler de store regninger. Udlændingestyrelsen vurderer, at et uledsaget flygtningebarn i gennemsnit koster 530.000 kroner om året i såkaldt enhedspris.

I 2015 kom der et rekordstort antal uledsagede flygtningebørn til Danmark, nemlig 2.068 personer. Til sammenligning kom der mellem 282 og 355 uledsagede børn årligt fra 2011 til 2013.

Og antallet er langtfra ligegyldigt. I Sverige var den store strøm af flygtningebørn med til at sende det svenske asylsystem i knæ sidste år. Ifølge tal fra Migrationsverket kom der 35.369 uledsagede flygtningebørn til Sverige i 2015, og af dem kom de 23.480 fra Afghanistan.

Udover nytilkomne asylansøgere, så er efterslæb fra tidligere år også med til at få udgifterne til at løbe løbsk. I Sverige kostede de uledsagede flygtningebørn - både dem, der allerede har fået opholdstilladelse, og dem, som kom i løbet af året og venter på tilladelse - i 2015 8,3 milliarder danske kroner.

I den seneste prognose fra Migrationsverket forventer man, at de tilsvarende tal for 2016 bliver 24 milliarder danske kroner.

»Der er ingen tvivl om, at de uledsagede flygtningebørn udgør en stor udfordring, for de kræver store økonomiske ressourcer. Men ser man bort fra de uledsagede flygtningebørn i det svenske regnestykke, så ville tilstrømningen stadig være voldsom, men børnene har i høj grad bidraget til, at Sverige har været nødsaget til at indføre id-kontrol,« siger Joachim Ruist, der er lektor og ekspert i international migration ved Handelshöjskolan under Göteborgs Universitet.

Ligesom i Sverige fylder især afghanske asylansøgere i statistikken i Danmark. I januar var mere end halvdelen afghanere, og ifølge Red Barnet er de typisk mellem 15 og 17 år gamle.