Et stigende antal unge danske piger bliver henvist til de danske sygehuse, fordi forældrene er bekymrede over tegn på tidlig pubertet og gerne vil have normaliseret pigernes udvikling.

Har du børn, vil du opleve – eller har oplevet – at de kommer i puberteten. Der er dog en vis forskel på, hvornår det helt præcist sker.

For mange danske piger er det imidlertid sådan, at flere og flere får tegn på pubertet i en tidligere alder, end man hidtil har set. I hvert fald hvis man skal tro de danske forældre, som i stigende grad laver henvisninger til sygehusene for at få tjekket deres døtres tidlige pubertet.

På Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion lyder tallene, at der årligt var færre end 40 henvisninger før 2005 og under 100 før 2010. I dag skal der angiveligt være mere end 100 henvisninger om året, og de fleste af dem er piger i syv-otte års alderen, lyder det fra professor og chef for Klinik for Vækst og Reproduktion, Anders Juul, til Kristeligt Dagblad.

Anders Juul mener, at de mange henvisninger er tegn på, at flere piger end tidligere kommer i tidlig pubertet. Han henviser til en undersøgelse fra 2005, som viste, at københavnske piger i gennemsnit fik bryster som 10-årige. I 1990 var alderen 11 år.

En anden forklaring på forældrenes flere henvisninger kan ifølge Anders Juul være, at børn ikke vokser meget i højden, efter puberteten er sat ind. Men der findes også andre årsager.

»De oplagte medicinske årsager til behandling er at undgå nedsat højde, men det er jo sjældent, at ubehandlede tilfælde får ekstrem dværgvækst. Så derfor er en væsentlig årsag til at starte behandling at modvirke de psykosociale komplikationer, som ikke sjældent ledsager piger med særlig tidlig pubertet,« forklarer Anders Juul til Kristeligt Dagblad.

Han fortæller, at pigerne kan have problemer med at vise deres kroppe frem, eller de kan isolere sig helt rent socialt.

På både Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital oplever man et stigende antal henvisninger fra bekymrede forældre, som vil have deres piger undersøgt for tidlig pubertet.

»Vi oplever forældre, som er meget bekymrede for, om børnene fysisk bliver lave, eller hvordan udviklingen psykisk vil påvirke dem. De ved, at pigernes tanker og adfærd bliver påvirket af kønshormonerne i puberteten og er bange for, at børnene dermed får det mere vanskeligt socialt,« siger overlæge Dorte Hansen fra Odense Universitetshospital.

Ifølge professor og barndomsforsker Jan Kampmann fra Roskilde Universitet kan piger, der går i tidlig pubertet, blive mødt med svære sociale udfordringer. Det handler om, at piger ofte indbyrdes identificerer sig med hinanden, og når de så pludselig ser anderledes ud, kan det give voldsomme psykiske udfordringer, lyder det.