Det er en sund udvikling, når flere borgere klager over deres skatteregning, vurderer skatteankenævn.

Flere borgere klager over regningen fra skattevæsnet, skriver Politiken.

Fra 2006 til 2011 faldt antallet af klager ellers fra 3.000 til 1.600, men i 2011 klagede 1.860 til deres lokale skatteankenævn.

Ifølge skatteankenævnets formand, Richard Petersen, skyldes stigningen skattemyndighedernes forstærkede indsats mod økonomisk skatte- og afgiftskriminalitet.

- Vi har blandt andet set skattemyndighederne øge indsatsen mod svindel med kreditkort, pengeoverførsler og andre former for økonomisk kriminalitet, siger Richard Petersen til avisen.

Flere brancher er samtidigt blevet udvalgt til ekstraordinær skattekontrol på grund af kraftige mistanker om økonomisk kriminalitet og afgiftssvindel.

- Det har vi blandt andet set i skrotbranchen, og alt dette smitter af på sagsmængden i ankenævnene. Vi tror, den øgede skattekontrol er en væsentlig del af forklaringen på stigningen i sagsantallet. En stigning, som vi i øvrigt formoder vil fortsætte de kommende år, hvor skattekontrollen også bliver intensiveret, siger ankenævnenes formand.

Formanden har tidligere udtryk bekymring over, at skattekontrollen i perioder har været nedprioriteret af sparehensyn.

- Hvis der ikke er nogen nævneværdig skattekontrol, er der heller ikke noget at klage over, så vi ser den nye udvikling og stigningen i klageantallet som et klart sundhedstegn, siger han til Politiken.

BNB

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.