De fælder træerne og fylder søerne med sten. Bæverne har de seneste år invaderet lodsejer Find Andersen-Fruedahls grund, der ligger i Vestjylland ved Klosterheden, syd for Lemvig og nordvest for Holstebro.

»Jeg er ikke interesseret i bæveren - overhovedet. Lige nu hader jeg bævere,« siger Find Andersen-Fruedahl, der forklarer, at skaderne, som bæverne har begået, er til at få øje på:

»Omkring en hektar træer er fældet, og der er cirka fem hektarer, som jeg ikke kan bruge til noget, fordi bæverne har ødelagt det for mig. De fælder træerne, og så trækker de dem ud i vandløbene og laver dæmninger.«

Lodsejer Find Andersen-Fruedahl ved træ fældet af bævere på hans ejendom i Bækmarksbro mellem Lemvig og Holstebro, torsdag den 5. oktober 2017. Find Andersen-Fruedahl har ifølge ham selv bæver-skader for op mod 300.000 kroner og har derfor sagsøgt staten. Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener Find Andersen-Fruedahl. Sagen starter mandag den 9. oktober i Holstebro, hvor tre dommere mod normalt én skal tage stilling til sagen, da den er principiel. Lodsejer Find ved træ fældet af bævere.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017)
Lodsejer Find Andersen-Fruedahl ved træ fældet af bævere på hans ejendom i Bækmarksbro mellem Lemvig og Holstebro, torsdag den 5. oktober 2017. Find Andersen-Fruedahl har ifølge ham selv bæver-skader for op mod 300.000 kroner og har derfor sagsøgt staten. Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener Find Andersen-Fruedahl. Sagen starter mandag den 9. oktober i Holstebro, hvor tre dommere mod normalt én skal tage stilling til sagen, da den er principiel. Lodsejer Find ved træ fældet af bævere.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017) Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

I dag indleder han et retsligt slagsmål med Miljøstyrelsen. En slagsmål, som har været flere år undervejs. Bæverne blev for første gang sat fri i området ved Klosterheden i 1999, hvor der blev sluppet 18 dyr ud, men i dag er der flere hundrede i området. Bæver-invaderingen er ikke kun gået ud over Find Andersens-Fruedahls område. Flere andre landmænd har også været utrolig trætte af det det lille gnavnende dyr, der er fredet i Danmark.

»Her i Vestjylland, bliver vi betegnet som et udkantsområde, men der bor trods alt stadig mennesker herude, og vi er slet ikke blevet hørt, om vi vil have bævere,« siger Find Andersens-Fruedahl.

Han er derfor gået forrest og har valgt at sagsøge staten i form af Miljøstyrelsen, da han ikke mener, at lodsejerne er blevet behandlet ordentligt i sagen, hverken da bæverne blev sat ud, eller med hjælp efter at gnaverne har ødelagt store skovområder.

»Nu er det jo mig, der betaler ejendomsskatten for jorden, og så er det mig, der bestemmer hvilken natur, jeg vil have på den jord. Bæverne skal jo have et areal på størrelsen med Sibirien eller Alaska, hvis Miljøsyrelsen skal have gang i sådan nogen projekter (udsættelse af bævere, red.),« siger Find Andersen-Fruedahl.

Bæverskader ved lodsejer Find Andersen-Fruedahls ejendom i Bækmarksbro mellem Lemvig og Holstebro, torsdag den 5. oktober 2017. Find Andersen-Fruedahl har ifølge ham selv bæver-skader for op mod 300.000 kroner og har derfor sagsøgt staten. Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener Find Andersen-Fruedahl. Sagen starter mandag den 9. oktober i Holstebro, hvor tre dommere mod normalt én skal tage stilling til sagen, da den er principiel.
Bæverskader ved lodsejer Find Andersen-Fruedahls ejendom i Bækmarksbro mellem Lemvig og Holstebro, torsdag den 5. oktober 2017. Find Andersen-Fruedahl har ifølge ham selv bæver-skader for op mod 300.000 kroner og har derfor sagsøgt staten. Det var Naturstyrelsen, der i 1999 slap bæverne løs i Klosterheden for at lave naturpleje, og derfor må staten betale for de skader, bæverne har lavet på hans ejendom, mener Find Andersen-Fruedahl. Sagen starter mandag den 9. oktober i Holstebro, hvor tre dommere mod normalt én skal tage stilling til sagen, da den er principiel. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

I alt ejer lodsejeren ca. tre tønder land, hvor han anslår at dyrene har lavet skader for mellem 200.000 og 300.000 kroner på hans landjord. Men andre større landbrug i området har også været træt af de små gnavere.

»Alle ude i det her område er sure, ikke kun mig. De andre gider ikke engang blive ved at prøve at henvende sig til skov- og naturstyrelsen, de skyder bare dyrene og rydder selv op. De har selv maskiner til at grave dem ned, fordi de simpelthen ikke kan vente i flere år på, at der dem fra styrelsen kommer og henvender sig,« fortæller Find Andersen-Fruedahl.

Sagen, der er principiel, kommer for Retten i Holstebro i dag. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøstyrelsen.


Bævere i Danmark:

Bæveren lever i Danmark i Klosterheden i Vestjylland og i Nordsjælland ved Dronningsholm More og Arresø.

For 1000 år siden uddøde bæveren i Danmark. Den blev genindført i 1999, da der blev sluppet 18 dyr ud i området ved Klosterheden i Vestjylland.

En voksen bæver måler mellem 95-135 centimenter og kan veje mellem 15-35 kilo.

Bævere er planteædere, de lever i områder hvor der er ferskvand.

Bævere bygger dæmninger af træer, og lever i områder med vand.

Bæveren er fredet i Danmark

Kilde: Miljøstyrelsen